Visa allt om 2T Aktiv Ekonomi B2 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 456 362 306 873 3 752 2 843 2 647 2 665 2 516 2 020
Övrig omsättning 20 - - - 5 - - - - 29
Rörelseresultat (EBIT) 186 0 -7 -1 -436 -63 -37 77 95 97
Resultat efter finansnetto 186 0 -6 0 -437 -72 -32 103 97 100
Årets resultat 186 0 -6 0 -429 -39 50 50 40 40
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 15 82 148 230 323 369 390
Omsättningstillgångar 326 61 131 495 1 081 820 906 1 056 978 540
Tillgångar 326 61 131 509 1 163 968 1 136 1 379 1 347 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 50 50 56 57 486 525 475 425 385
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 8 41 156 131 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 11 81 453 1 107 474 570 749 791 446
Skulder och eget kapital 326 61 131 509 1 163 968 1 136 1 379 1 347 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 488 543 433 352 557 636 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 1 353 1 051 972 827 638 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 85 584 443 388 397 346 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 476 362 306 873 3 757 2 843 2 647 2 665 2 516 2 049
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 2 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 437 938 711 662 666 629 673
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 297 665 490 459 458 448 357
Rörelseresultat, EBITDA 186 0 8 56 -360 19 57 145 165 184
Nettoomsättningförändring 25,97% 18,30% -64,95% -76,73% 31,97% 7,40% -0,68% 5,92% 24,55% -%
Du Pont-modellen 57,06% 0,00% -5,34% 0,00% -37,49% -6,51% -2,73% 7,47% 7,20% 10,86%
Vinstmarginal 40,79% 0,00% -2,29% 0,00% -11,62% -2,22% -1,17% 3,86% 3,86% 5,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,75% 13,81% 16,34% 4,81% -0,69% 12,17% 12,69% 11,52% 7,43% 4,65%
Soliditet 72,39% 81,97% 38,17% 11,00% 4,90% 50,82% 48,87% 42,59% 38,55% 49,06%
Kassalikviditet 362,22% 554,55% 161,73% 109,27% 97,65% 173,00% 158,95% 140,99% 123,64% 121,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...