Visa allt om BKS Elektronikmontering AB
Visa allt om BKS Elektronikmontering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 396 2 606 2 557 2 805 3 895 3 787 4 083 5 002 5 242 4 420
Övrig omsättning 43 - - - - 289 290 - 166 -
Rörelseresultat (EBIT) 315 205 145 46 254 348 186 179 120 205
Resultat efter finansnetto 179 32 11 -123 79 220 19 -62 -108 32
Årets resultat 179 32 11 -123 79 220 19 -62 -108 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 31 35 39 44 5 5 12 23 42
Omsättningstillgångar 1 608 1 538 1 608 1 715 1 966 1 743 2 299 1 967 2 078 1 846
Tillgångar 1 635 1 569 1 642 1 753 2 010 1 748 2 304 1 979 2 102 1 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -596 -775 -807 -817 -694 -773 -993 -1 012 -949 -841
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 920 924 857 762 923 1 139 768 833 488 320
Kortfristiga skulder 1 312 1 420 1 592 1 809 1 781 1 381 2 529 2 158 2 564 2 409
Skulder och eget kapital 1 635 1 569 1 642 1 753 2 010 1 748 2 304 1 979 2 102 1 888
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 816 900 892 858 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 863 757 687 997 1 123 579 882 1 097 1 133 940
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 233 175 172 257 299 397 502 595 602 448
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 439 2 606 2 557 2 805 3 895 4 076 4 373 5 002 5 408 4 420
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 4 4 5 7 7 8 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 849 521 639 701 779 541 583 625 582 631
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 192 222 319 299 265 337 335 298 311
Rörelseresultat, EBITDA 318 209 149 51 255 348 186 190 148 271
Nettoomsättningförändring 30,31% 1,92% -8,84% -27,98% 2,85% -7,25% -18,37% -4,58% 18,60% -%
Du Pont-modellen 19,45% 13,19% 8,89% 2,74% 12,74% 20,08% 8,16% 9,30% 6,04% 10,91%
Vinstmarginal 9,36% 7,94% 5,71% 1,71% 6,57% 9,27% 4,60% 3,68% 2,42% 4,66%
Bruttovinstmarginal 59,69% 67,00% 60,74% 74,47% 68,93% 69,90% 69,88% 70,77% 64,65% 75,20%
Rörelsekapital/omsättning 8,72% 4,53% 0,63% -3,35% 4,75% 9,56% -5,63% -3,82% -9,27% -12,74%
Soliditet -36,45% -49,39% -49,15% -46,61% -34,53% -44,22% -43,10% -51,14% -45,15% -44,54%
Kassalikviditet 45,27% 28,59% 24,81% 21,06% 34,92% 19,62% 34,68% 30,49% 43,92% 39,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...