Visa allt om Lind Marine Technology AB
Visa allt om Lind Marine Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 365 4 200 500 162 110 0 128 0 1 700 1 400
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 500 -41 25 -17 -103 -172 -343 563 98
Resultat efter finansnetto 6 499 -41 24 -16 -104 -181 -344 560 96
Årets resultat 6 1 1 18 -12 -77 -135 -248 403 69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 659 680 783 771 629 626 642 808 933 477
Tillgångar 659 680 783 771 629 626 642 808 933 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 647 641 640 639 620 618 614 602 598 194
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 40 143 133 9 7 28 206 336 283
Skulder och eget kapital 659 680 783 771 629 626 642 808 933 477
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 365 4 200 500 162 110 0 128 0 1 700 1 400
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 500 -41 25 -17 -103 -172 -343 563 98
Nettoomsättningförändring -91,31% 740,00% 208,64% 47,27% -% -100,00% -% -100,00% 21,43% -%
Du Pont-modellen 1,21% 73,68% -5,24% 3,24% -2,38% -% -26,79% -% 60,34% 20,55%
Vinstmarginal 2,19% 11,93% -8,20% 15,43% -13,64% -% -134,38% -% 33,12% 7,00%
Bruttovinstmarginal 8,49% 12,67% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 176,99% 15,24% 128,00% 393,83% 563,64% -% 479,69% -% 35,12% 13,86%
Soliditet 98,18% 94,26% 81,74% 82,88% 98,57% 98,72% 95,64% 74,50% 64,09% 40,67%
Kassalikviditet 5 069,23% 1 700,00% 547,55% 579,70% 6 988,89% 8 942,86% 2 292,86% 392,23% 277,68% 168,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...