Visa allt om LK Kjellström Data Aktiebolag
Visa allt om LK Kjellström Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 350 294 226 431 225 233 293 45 290 305
Övrig omsättning 47 66 55 30 32 56 54 53 5 46
Rörelseresultat (EBIT) 111 87 58 221 14 1 -53 -291 -343 -346
Resultat efter finansnetto 206 -68 227 253 20 7 -43 -137 -283 -18
Årets resultat 206 -68 227 253 20 7 -43 -137 -283 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 933 1 020 1 202 1 240 1 235 1 209 1 231 1 263 1 328 1 132
Omsättningstillgångar 1 260 1 214 1 116 857 625 637 660 684 745 1 249
Tillgångar 2 193 2 234 2 317 2 097 1 860 1 846 1 891 1 947 2 073 2 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 671 1 665 1 733 1 506 1 253 1 233 1 226 1 269 1 406 1 690
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 465 481 496 512 527 543 558 574 590 605
Kortfristiga skulder 56 88 88 79 80 70 106 103 77 87
Skulder och eget kapital 2 193 2 234 2 317 2 097 1 860 1 846 1 891 1 947 2 073 2 381
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 10 48 80 0 29
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 9 21 27 22 54
Utdelning till aktieägare 400 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 397 360 281 461 257 289 347 98 295 351
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 113 216 113 117 147 23 145 153
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 4 6 4 11 43 54 34 46
Rörelseresultat, EBITDA 137 113 96 254 40 23 -21 -258 -304 -307
Nettoomsättningförändring 19,05% 30,09% -47,56% 91,56% -3,43% -20,48% 551,11% -84,48% -4,92% -%
Du Pont-modellen 9,85% 6,58% 10,53% 13,16% 2,37% 1,08% -1,48% -4,98% -12,11% 0,46%
Vinstmarginal 61,71% 50,00% 107,96% 64,04% 19,56% 8,58% -9,56% -215,56% -86,55% 3,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 344,00% 382,99% 454,87% 180,51% 242,22% 243,35% 189,08% 1 291,11% 230,34% 380,98%
Soliditet 76,20% 74,53% 74,79% 71,82% 67,37% 66,79% 64,83% 65,18% 67,82% 70,98%
Kassalikviditet 2 250,00% 1 379,55% 1 268,18% 1 084,81% 781,25% 910,00% 622,64% 664,08% 967,53% 1 435,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...