Visa allt om Arkitekt MAA PAR Erik Frederiksen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 150 284 228 305 120 663 612 829 435 575
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -63 -194 26 -255 49 35 285 37 196
Resultat efter finansnetto -23 -62 -193 27 -254 50 36 287 37 196
Årets resultat -23 -62 -193 27 -254 37 25 205 25 139
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 11 0 53 126 204 282 286 28 25
Omsättningstillgångar 102 210 224 314 231 448 303 293 312 306
Tillgångar 110 221 224 367 357 652 586 579 341 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 122 84 277 250 504 467 443 237 212
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 22 31
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 99 140 90 107 149 119 137 81 88
Skulder och eget kapital 110 221 224 367 357 652 586 579 341 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 180 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 75 60 0 90 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 8 6 0 28 57 57 58 54 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 150 284 228 305 120 663 613 829 435 575
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 284 228 - 120 663 612 829 435 575
Personalkostnader per anställd (tkr) - 87 80 - 120 243 245 252 234 229
Rörelseresultat, EBITDA -22 -62 -141 99 -177 127 113 318 59 214
Nettoomsättningförändring -47,18% 24,56% -25,25% 154,17% -81,90% 8,33% -26,18% 90,57% -24,35% -%
Du Pont-modellen -21,82% -28,05% -85,71% 7,63% -70,87% 7,67% 6,14% 49,74% 10,85% 59,21%
Vinstmarginal -16,00% -21,83% -84,21% 9,18% -210,83% 7,54% 5,88% 34,74% 8,51% 34,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,00% 39,08% 36,84% 73,44% 103,33% 45,10% 30,07% 18,82% 53,10% 37,91%
Soliditet 90,00% 55,20% 37,50% 75,48% 70,03% 77,30% 79,69% 76,51% 69,50% 64,05%
Kassalikviditet 850,00% 212,12% 160,00% 348,89% 215,89% 300,67% 254,62% 213,87% 385,19% 347,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...