Visa allt om Take Care Invest Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 44 24 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -10 -7 -15 -13 31 13 -108 -57 -13
Resultat efter finansnetto 33 46 9 9 -41 39 21 -99 21 94
Årets resultat 33 46 9 9 -41 39 21 -99 21 94
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Omsättningstillgångar 270 237 239 228 220 264 238 210 325 254
Tillgångar 270 237 239 228 220 264 238 210 325 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 181 135 126 118 159 120 99 211 284
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 56 56 104 102 103 106 118 111 114 10
Skulder och eget kapital 270 237 239 228 220 264 238 210 325 294
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Omsättning 0 0 0 0 0 44 24 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -10 -7 -15 -13 31 13 -14 -57 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 79,26% 76,37% 56,49% 55,26% 53,64% 60,23% 50,42% 47,14% 64,92% 96,60%
Kassalikviditet 482,14% 423,21% 229,81% 223,53% 213,59% 249,06% 201,69% 189,19% 285,09% 2 540,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...