Visa allt om Räven & Järven Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Räven & Järven Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 200 1 200 1 260 1 211 1 219 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 497 658 375 318 752 129 785 836 763 811
Resultat efter finansnetto 352 440 168 207 637 -3 613 644 552 576
Årets resultat 307 353 84 120 351 16 338 348 363 537
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 174 8 529 8 884 8 803 7 206 7 482 7 173 7 271 7 312 7 572
Omsättningstillgångar 912 244 252 373 953 214 485 135 121 58
Tillgångar 9 086 8 773 9 135 9 176 8 159 7 696 7 657 7 406 7 433 7 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 640 3 333 2 980 2 896 2 776 2 424 2 408 2 070 1 722 1 358
Obeskattade reserver 696 738 753 701 659 501 529 386 227 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 440 4 348 4 507 4 314 3 400 4 400 4 400 4 400 4 400 5 450
Kortfristiga skulder 310 353 894 1 265 1 324 371 320 549 1 084 642
Skulder och eget kapital 9 086 8 773 9 135 9 176 8 159 7 696 7 657 7 406 7 433 7 630
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 200 1 200 1 260 1 211 1 219 1 000 1 200 1 200 1 202 1 200
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 852 1 013 726 600 1 028 397 1 053 1 095 1 022 1 070
Nettoomsättningförändring 0,00% -4,76% 4,05% -0,66% 21,90% -16,67% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 5,48% 7,88% 4,11% 3,49% 9,22% 1,68% 10,25% 11,29% 10,28% 10,64%
Vinstmarginal 41,50% 57,58% 29,76% 26,42% 61,69% 12,90% 65,42% 69,67% 63,67% 67,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,57% 76,00% 79,92% 80,58% 79,17% 80,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,17% -9,08% -50,95% -73,66% -30,43% -15,70% 13,75% -34,50% -80,25% -48,67%
Soliditet 46,04% 44,55% 38,70% 37,19% 39,98% 36,29% 36,42% 31,70% 25,37% 19,49%
Kassalikviditet 294,19% 69,12% 28,19% 29,49% 71,98% 57,68% 151,56% 24,59% 11,16% 9,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...