Visa allt om Mjölkteknik Syd AB
Visa allt om Mjölkteknik Syd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 37 918 33 127 31 294 65 149 64 293 42 509 2 348 6 286 9 591 10 137
Övrig omsättning 63 96 119 186 298 238 - - 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 558 1 304 1 490 11 000 10 458 5 944 -203 44 332 244
Resultat efter finansnetto 1 595 1 425 1 588 11 292 10 302 5 896 -186 4 276 195
Årets resultat 988 767 888 6 132 5 644 3 281 -120 23 198 139
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 469 12 562 2 930 1 165 810 581 0 16 10 14
Omsättningstillgångar 21 510 23 747 32 648 36 981 33 937 25 753 556 1 767 2 613 1 946
Tillgångar 33 980 36 309 35 577 38 145 34 747 26 335 556 1 782 2 622 1 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 901 13 863 14 046 14 107 8 925 3 409 512 832 809 611
Obeskattade reserver 8 169 7 867 7 465 7 051 4 112 1 483 0 66 95 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 0 877 1 290 1 688 0 700 1 400 1 000
Kortfristiga skulder 11 909 14 578 14 066 16 110 20 420 19 755 44 184 317 253
Skulder och eget kapital 33 980 36 309 35 577 38 145 34 747 26 335 556 1 782 2 622 1 960
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 670 668 662 33 82 278 360 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 7 441 7 374 6 353 5 319 4 989 3 806 6 47 149 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 799 2 709 2 599 2 287 1 970 1 301 37 117 165 168
Utdelning till aktieägare 2 000 950 950 950 950 128 0 0 0 0
Omsättning 37 981 33 223 31 413 65 335 64 591 42 747 2 348 6 286 9 607 10 137
Nyckeltal
Antal anställda 20 20 20 19 16 12 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 896 1 656 1 565 3 429 4 018 3 542 2 348 6 286 4 796 5 069
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 509 500 482 491 446 126 454 346 370
Rörelseresultat, EBITDA 1 847 1 649 1 824 11 286 10 669 6 070 -203 49 336 248
Nettoomsättningförändring 14,46% 5,86% -51,97% 1,33% 51,25% 1 710,43% -62,65% -34,46% -5,39% -%
Du Pont-modellen 4,74% 3,98% 4,71% 29,74% 30,54% 22,75% -33,45% 4,21% 12,89% 12,55%
Vinstmarginal 4,24% 4,36% 5,36% 17,41% 16,51% 14,09% -7,92% 1,19% 3,52% 2,43%
Bruttovinstmarginal 38,83% 49,57% 54,11% 43,09% 40,27% 36,27% 3,53% 10,96% 12,83% 11,56%
Rörelsekapital/omsättning 25,32% 27,68% 59,38% 32,04% 21,02% 14,11% 21,81% 25,18% 23,94% 16,70%
Soliditet 59,66% 55,08% 55,85% 50,61% 34,41% 17,10% 92,09% 49,36% 33,46% 34,70%
Kassalikviditet 113,94% 111,35% 172,50% 194,31% 141,21% 109,06% 1 263,64% 352,72% 323,34% 108,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...