Visa allt om Vräk AB
Visa allt om Vräk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 50 50 50 55 50 50 50 50 50 125
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 5 5 12 5 5 4 5 5 26
Resultat efter finansnetto 4 5 5 12 5 5 4 5 1 2
Årets resultat 3 4 4 8 4 4 3 3 1 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 101 1 136 1 172 1 208 1 243 1 279 1 315 1 351 1 386 1 422
Omsättningstillgångar 250 200 150 100 50 0 0 100 51 1
Tillgångar 1 351 1 336 1 322 1 308 1 293 1 279 1 315 1 451 1 438 1 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 263 260 256 252 244 240 237 233 231 230
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 067 1 056 1 045 1 036 1 027 1 012 1 027 1 196 1 189 1 086
Kortfristiga skulder 21 21 21 20 22 27 52 22 18 107
Skulder och eget kapital 1 351 1 336 1 322 1 308 1 293 1 279 1 315 1 451 1 438 1 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 50 50 55 50 50 50 50 50 125
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 40 41 41 48 41 41 40 41 41 62
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% -9,09% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -60,00% -%
Du Pont-modellen 0,30% 0,37% 0,38% 0,92% 0,39% 0,39% 0,30% 0,34% 0,35% 1,83%
Vinstmarginal 8,00% 10,00% 10,00% 21,82% 10,00% 10,00% 8,00% 10,00% 10,00% 20,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 458,00% 358,00% 258,00% 145,45% 56,00% -54,00% -104,00% 156,00% 66,00% -84,80%
Soliditet 19,47% 19,46% 19,36% 19,27% 18,87% 18,76% 18,02% 16,06% 16,06% 16,16%
Kassalikviditet 1 190,48% 952,38% 714,29% 500,00% 227,27% 0,00% 0,00% 454,55% 283,33% 0,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...