Visa allt om Sembar Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Sembar Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 149 4 726 8 447 9 876 8 204 9 910 10 288 11 931 11 791
Övrig omsättning - 43 7 928 - - - 26 - 2 153 -
Rörelseresultat (EBIT) -308 65 4 286 -2 236 1 683 -3 029 -1 920 144 -254 -1 938
Resultat efter finansnetto -302 65 3 805 -2 488 1 557 -3 359 -2 256 -481 -666 -2 265
Årets resultat -302 65 3 805 -2 488 1 557 -3 359 -2 256 -481 -666 -2 265
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 880 3 748 5 968 6 097 4 282 3 847 5 281
Omsättningstillgångar 771 1 071 1 157 4 989 6 987 9 646 8 449 10 329 7 689 4 457
Tillgångar 771 1 071 1 157 7 869 10 734 15 614 14 546 14 611 11 536 9 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 764 1 067 1 001 -2 804 -316 -1 331 1 486 2 191 946 947
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 10 153 8 648 8 101 4 075 3 965 4 350 1 894
Kortfristiga skulder 7 5 156 520 2 402 8 844 8 985 8 456 6 240 6 897
Skulder och eget kapital 771 1 071 1 157 7 869 10 734 15 614 14 546 14 611 11 536 9 739
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 630 629 539 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 834 940 1 190 610 1 013 1 986 2 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 537 272 421 359 459 784 807
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 192 12 654 8 447 9 876 8 204 9 936 10 288 14 084 11 791
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 2 2 3 3 5 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 4 224 4 938 2 735 3 303 2 058 663 694
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 692 608 545 546 405 187 207
Rörelseresultat, EBITDA -308 65 4 286 -1 724 2 462 -1 679 -537 1 216 1 195 -425
Nettoomsättningförändring -100,00% -96,85% -44,05% -14,47% 20,38% -17,21% -3,67% -13,77% 1,19% -%
Du Pont-modellen -% 6,07% 371,74% -28,42% 15,74% -18,78% -11,72% 1,88% -1,51% -19,26%
Vinstmarginal -% 43,62% 91,01% -26,47% 17,11% -35,75% -17,20% 2,67% -1,46% -15,91%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 98,48% 97,90% 96,47% 41,62% 65,25% 52,77% 53,47%
Rörelsekapital/omsättning -% 715,44% 21,18% 52,91% 46,43% 9,78% -5,41% 18,21% 12,14% -20,69%
Soliditet 99,09% 99,63% 86,52% -35,63% -2,94% -8,52% 10,22% 15,00% 8,20% 9,72%
Kassalikviditet 11 014,29% 21 420,00% 741,67% 959,42% 285,55% 107,78% 92,28% 120,59% 120,83% 62,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...