Visa allt om AB Försäkringsfinans i Umeå
Visa allt om AB Försäkringsfinans i Umeå

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 225 210 261 399 486 586 587 466 382 355
Övrig omsättning - - - - 23 - 2 - - 53
Rörelseresultat (EBIT) -96 -180 -134 -78 -45 -56 89 91 -111 -243
Resultat efter finansnetto -22 1 447 -143 -83 -50 -62 84 84 -131 -260
Årets resultat -22 1 447 -143 -83 -50 -62 84 84 -131 -260
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 146 122 113 93 72 49 44 14 23
Omsättningstillgångar 1 496 1 639 141 166 154 180 186 212 292 365
Tillgångar 1 649 1 784 263 279 247 252 235 256 305 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 733 1 542 95 99 115 165 170 184 100 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 116 108 84 72 48 24 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 146 152
Kortfristiga skulder 801 135 84 108 84 63 64 71 59 176
Skulder och eget kapital 1 649 1 784 263 279 247 252 235 256 305 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 55 55 - 0 7 90 95 55 10 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 81 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 24 20 32 113 114 135 119 81 104 136
Utdelning till aktieägare 0 787 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 225 210 261 399 509 586 589 466 382 408
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 225 210 261 200 486 586 587 466 191 178
Personalkostnader per anställd (tkr) 59 52 32 57 140 256 246 161 102 178
Rörelseresultat, EBITDA -96 -180 -131 -75 -42 -53 92 95 -101 -232
Nettoomsättningförändring 7,14% -19,54% -34,59% -17,90% -17,06% -0,17% 25,97% 21,99% 7,61% -%
Du Pont-modellen -1,33% 81,22% -50,95% -27,60% -17,81% -22,22% 37,87% 35,94% -36,39% -62,63%
Vinstmarginal -9,78% 690,00% -51,34% -19,30% -9,05% -9,56% 15,16% 19,74% -29,06% -68,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 308,89% 716,19% 21,84% 14,54% 14,40% 19,97% 20,78% 30,26% 60,99% 53,24%
Soliditet 44,45% 86,43% 36,12% 35,48% 46,56% 65,48% 72,34% 71,88% 32,79% 15,46%
Kassalikviditet 186,77% 1 214,07% 167,86% 153,70% 183,33% 285,71% 290,62% 298,59% 494,92% 207,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...