Visa allt om Addup Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Addup Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 65 192 178 50 139 115 105 106 105 87
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 191 176 48 138 114 104 105 104 86
Resultat efter finansnetto 63 193 173 50 141 146 108 110 104 96
Årets resultat 140 129 116 24 73 72 53 51 48 65
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 296 283 408 331 354 298 253 232 197 145
Omsättningstillgångar 234 295 234 139 138 136 104 102 98 99
Tillgångar 530 578 643 469 492 434 358 334 295 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 384 304 354 278 293 270 243 245 234 212
Obeskattade reserver 105 224 199 179 165 130 90 60 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 50 89 12 33 33 24 28 31 31
Skulder och eget kapital 530 578 643 469 492 434 358 334 295 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 80 0 0 0 0 20 40 26
Omsättning 65 192 178 50 139 115 105 106 105 87
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 62 191 176 48 138 114 104 105 104 86
Nettoomsättningförändring -66,15% 7,87% 256,00% -64,03% 20,87% 9,52% -0,94% 0,95% 20,69% -%
Du Pont-modellen 11,89% 33,39% 27,37% 10,66% 28,66% 33,87% 30,17% 32,63% 35,25% 39,67%
Vinstmarginal 96,92% 100,52% 98,88% 100,00% 101,44% 127,83% 102,86% 102,83% 99,05% 110,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 295,38% 127,60% 81,46% 254,00% 75,54% 89,57% 76,19% 69,81% 63,81% 78,16%
Soliditet 87,91% 82,82% 79,19% 87,40% 84,27% 84,29% 86,41% 86,29% 86,64% 87,60%
Kassalikviditet 557,14% 590,00% 262,92% 1 158,33% 418,18% 412,12% 433,33% 364,29% 316,13% 319,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...