Visa allt om Addup Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 192 178 50 139 115 105 106 105 87 73
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 191 176 48 138 114 104 105 104 86 73
Resultat efter finansnetto 193 173 50 141 146 108 110 104 96 73
Årets resultat 129 116 24 73 72 53 51 48 65 47
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 283 408 331 354 298 253 232 197 145 151
Omsättningstillgångar 295 234 139 138 136 104 102 98 99 47
Tillgångar 578 643 469 492 434 358 334 295 242 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 354 278 293 270 243 245 234 212 172
Obeskattade reserver 224 199 179 165 130 90 60 30 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 89 12 33 33 24 28 31 31 27
Skulder och eget kapital 578 643 469 492 434 358 334 295 242 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 80 0 0 0 0 20 40 26 25
Omsättning 192 178 50 139 115 105 106 105 87 73
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 191 176 48 138 114 104 105 104 86 73
Nettoomsättningförändring 7,87% 256,00% -64,03% 20,87% 9,52% -0,94% 0,95% 20,69% 19,18% -%
Du Pont-modellen 33,39% 27,37% 10,66% 28,66% 33,87% 30,17% 32,63% 35,25% 39,67% 36,87%
Vinstmarginal 100,52% 98,88% 100,00% 101,44% 127,83% 102,86% 102,83% 99,05% 110,34% 100,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,60% 81,46% 254,00% 75,54% 89,57% 76,19% 69,81% 63,81% 78,16% 27,40%
Soliditet 82,82% 79,19% 87,40% 84,27% 84,29% 86,41% 86,29% 86,64% 87,60% 86,87%
Kassalikviditet 590,00% 262,92% 1 158,33% 418,18% 412,12% 433,33% 364,29% 316,13% 319,35% 174,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...