Visa allt om Bengtsson & Abramsson Holding AB
Visa allt om Bengtsson & Abramsson Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -4 -4 -4 -4 -4 -6 -4 -2 -2
Resultat efter finansnetto -5 -4 -4 -4 -4 -4 -6 -6 -2 -6
Årets resultat 0 0 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -2 -63
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Omsättningstillgångar 309 253 108 0 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 1 009 953 808 700 700 700 700 700 700 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 341 340 341 335 339 336 339 337 334 336
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 663 608 463 362 357 359 355 361 308 306
Kortfristiga skulder 5 4 4 4 4 5 6 3 59 59
Skulder och eget kapital 1 009 953 808 700 700 700 700 700 700 700
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -4 -4 -4 -4 -4 -6 -4 -2 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 33,80% 35,68% 42,20% 47,86% 48,43% 48,00% 48,43% 48,14% 47,71% 48,00%
Kassalikviditet 6 180,00% 6 325,00% 2 700,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...