Visa allt om Juristfirman Michael Eriksson i Lidköping AB
Visa allt om Juristfirman Michael Eriksson i Lidköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -2 4 2 -6 -5 -8 -8 -7 -51
Resultat efter finansnetto 7 -2 4 3 -6 -5 -8 -7 -7 -51
Årets resultat 7 -2 4 3 -6 -5 -8 17 2 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 153 20 0 0 0 0 5 5 8
Omsättningstillgångar 245 214 349 404 398 397 404 405 411 411
Tillgångar 375 368 368 404 398 397 404 410 416 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 363 356 358 354 351 356 361 369 352 350
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 4 2 43 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 7 9 8 47 40 44 41 35 30
Skulder och eget kapital 375 368 368 404 398 397 404 410 416 419
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -2 4 2 -6 -5 -8 -8 -4 -48
Nettoomsättningförändring -100,00% -85,71% 40,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -0,54% 1,36% 0,50% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -200,00% 71,43% 40,00% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 20 700,00% 4 857,14% 7 920,00% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,80% 96,74% 97,28% 87,62% 88,19% 89,67% 89,36% 90,00% 89,81% 90,41%
Kassalikviditet 3 500,00% 3 057,14% 3 877,78% 5 050,00% 846,81% 992,50% 918,18% 987,80% 1 174,29% 1 370,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...