Visa allt om Arne Jönsson Konsult AB
Visa allt om Arne Jönsson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 1 001
Övrig omsättning - - - - - - 66 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -12 -27 -12 -33 -12 53 -38 712 342
Resultat efter finansnetto 243 -6 73 38 -8 -58 -28 -2 718 341
Årets resultat 153 -6 73 38 -8 -58 -43 -2 510 239
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 555 2 284 1 465 1 465 1 435 1 438 1 270 929 619 644
Omsättningstillgångar 59 60 107 8 0 19 245 716 1 151 898
Tillgångar 2 614 2 343 1 572 1 472 1 435 1 457 1 515 1 645 1 770 1 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 687 1 534 1 540 1 467 1 430 1 438 1 496 1 539 1 633 1 211
Obeskattade reserver 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 873 809 32 5 5 19 19 106 138 331
Skulder och eget kapital 2 614 2 343 1 572 1 472 1 435 1 457 1 515 1 645 1 770 1 542
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 - 19 333 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 - 6 174 346
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 91 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 66 0 1 236 1 001
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 236 1 001
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 26 508 645
Rörelseresultat, EBITDA -12 -12 -27 -12 -33 -12 53 -38 712 342
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 23,48% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 40,56% 22,31%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 58,09% 34,37%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 81,96% 56,64%
Soliditet 66,15% 65,47% 97,96% 99,66% 99,65% 98,70% 98,75% 93,56% 92,26% 78,53%
Kassalikviditet 6,76% 7,42% 334,38% 160,00% 0,00% 100,00% 1 289,47% 675,47% 834,06% 271,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...