Visa allt om Filibom AB
Visa allt om Filibom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 161 181 88 122 363 150 0 4 9 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 67 -31 -105 5 61 -63 -10 -3 -5
Resultat efter finansnetto 11 66 -33 -108 3 58 -66 -12 -6 -7
Årets resultat 11 66 -33 -108 0 42 -66 -12 -6 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 30 38 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 84 94 40 30 94 163 76 136 141 59
Tillgångar 84 94 40 30 124 201 76 136 141 59
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 32 -34 -1 107 107 64 101 72 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 62 74 31 17 94 11 35 68 6
Skulder och eget kapital 84 94 40 30 124 201 76 136 141 59
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 41 43 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 7 7 22 44 0 2 2 2 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 161 181 88 122 363 150 0 4 9 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 - 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 161 181 - 122 363 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 25 21 - 91 114 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 13 67 -31 -105 13 61 -63 -10 -3 -5
Nettoomsättningförändring -11,05% 105,68% -27,87% -66,39% 142,00% -% -100,00% -55,56% -% -%
Du Pont-modellen 15,48% 71,28% -77,50% -350,00% 4,84% 30,35% -% -7,35% -2,13% -%
Vinstmarginal 8,07% 37,02% -35,23% -86,07% 1,65% 40,67% -% -250,00% -33,33% -%
Bruttovinstmarginal 95,65% 97,79% 97,73% 100,00% 99,17% 72,67% -% 25,00% 55,56% -%
Rörelsekapital/omsättning 26,71% 17,68% -38,64% -0,82% 21,21% 46,00% -% 2 525,00% 811,11% -%
Soliditet 51,19% 34,04% -85,00% -3,33% 86,29% 53,23% 84,21% 74,26% 51,06% 89,83%
Kassalikviditet 204,88% 151,61% 54,05% 96,77% 552,94% 173,40% 318,18% 122,86% 107,35% 983,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...