Visa allt om MEAW AB
Visa allt om MEAW AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 9 38 53 41 50 21 1 48
Övrig omsättning - - 52 - - - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -61 -29 0 -13 -8 -4 -16 -5 21
Resultat efter finansnetto -20 -61 -29 -10 -39 -31 -25 -57 -36 -15
Årets resultat 281 46 129 -43 6 -23 -18 -41 -29 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 880 882 884 885 875 887 919 945 875 875
Omsättningstillgångar 105 64 82 71 63 80 114 74 24 31
Tillgångar 985 946 966 956 938 967 1 034 1 019 899 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 526 245 299 270 326 191 191 190 191 194
Obeskattade reserver 195 75 55 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 208 636 582 641 581 736 780 788 627 608
Kortfristiga skulder 56 -10 30 45 31 40 63 41 81 104
Skulder och eget kapital 985 946 966 956 938 967 1 034 1 019 899 906
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 300 0 100 100 100 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 61 38 53 41 70 21 1 48
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -59 -27 3 -13 -5 7 -4 -5 21
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -76,32% -28,30% 29,27% -18,00% 138,10% 2 000,00% -97,92% -%
Du Pont-modellen -% -% -3,00% 0,00% -1,39% -0,83% -0,39% -1,57% -0,56% 2,32%
Vinstmarginal -% -% -322,22% 0,00% -24,53% -19,51% -8,00% -76,19% -500,00% 43,75%
Bruttovinstmarginal -% -% -122,22% 76,32% 69,81% 43,90% 20,00% 14,29% 0,00% 47,92%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 577,78% 68,42% 60,38% 97,56% 102,00% 157,14% -5 700,00% -152,08%
Soliditet 68,84% 32,08% 35,39% 28,24% 34,75% 19,75% 18,47% 18,65% 21,25% 21,41%
Kassalikviditet 187,50% -% 273,33% 157,78% 203,23% 200,00% 180,95% 180,49% 29,63% 29,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...