Visa allt om Starck Friberg & Friberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 437 260 1 118 1 024 952 568 243 1 985 1 293 1 279
Övrig omsättning - 2 35 2 - - - - - 111
Rörelseresultat (EBIT) 0 -507 475 611 357 188 11 -50 44 23
Resultat efter finansnetto -12 -516 293 605 355 186 9 -66 21 1
Årets resultat -12 -399 101 444 275 186 9 -66 19 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 462 625 814 0 123 0 0 2 19 42
Omsättningstillgångar 21 4 841 970 589 362 100 120 322 355
Tillgångar 483 629 1 654 970 712 362 100 121 341 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 87 220 619 421 245 60 51 107 89
Obeskattade reserver 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 407 541 1 317 351 291 116 40 71 234 309
Skulder och eget kapital 483 629 1 654 970 712 362 100 121 341 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 228 125 30 54 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 50 127 137 216 0 0 284 117 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 14 44 151 69 73 39 82 64 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 143 0 0 0 0 0
Omsättning 437 262 1 153 1 026 952 568 243 1 985 1 293 1 390
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 437 260 1 118 1 024 952 568 243 993 647 640
Personalkostnader per anställd (tkr) - 72 175 293 446 304 164 201 118 181
Rörelseresultat, EBITDA 164 -343 554 611 359 188 13 -36 65 55
Nettoomsättningförändring 68,08% -76,74% 9,18% 7,56% 67,61% 133,74% -87,76% 53,52% 1,09% -%
Du Pont-modellen 0,00% -80,60% 18,38% 62,99% 50,14% 51,93% 11,00% -41,32% 12,90% 5,78%
Vinstmarginal 0,00% -195,00% 27,19% 59,67% 37,50% 33,10% 4,53% -2,52% 3,40% 1,80%
Bruttovinstmarginal 74,60% 100,00% 100,00% 100,00% 93,80% 98,59% 100,00% 35,47% 44,16% 42,85%
Rörelsekapital/omsättning -88,33% -206,54% -42,58% 60,45% 31,30% 43,31% 24,69% 2,47% 6,81% 3,60%
Soliditet 15,73% 13,83% 18,87% 63,81% 59,13% 67,68% 60,00% 42,15% 31,38% 22,36%
Kassalikviditet 5,16% 0,74% 54,14% 170,94% 202,41% 261,21% 137,50% 105,63% 88,89% 78,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...