Visa allt om Nicklas Haglund IT-Konsult AB
Visa allt om Nicklas Haglund IT-Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 567 3 219 5 204 9 536
Övrig omsättning - - - - - 1 428 5 385 2 070 1 936 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -8 -8 -11 -24 -108 439 508 687 1 801
Resultat efter finansnetto -3 0 -5 0 7 -98 447 551 690 1 748
Årets resultat 75 100 128 272 132 11 253 224 446 1 028
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 000 2 000 0 0 0 0 0 7 14 164
Omsättningstillgångar 437 453 2 671 2 933 3 221 3 457 3 684 5 227 4 531 5 823
Tillgångar 2 437 2 453 2 671 2 933 3 221 3 457 3 684 5 234 4 546 5 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 418 2 342 2 399 2 421 2 344 2 356 2 473 3 070 2 938 2 702
Obeskattade reserver 0 100 230 400 770 950 1 100 1 000 870 700
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 10 42 112 107 151 112 1 164 737 2 585
Skulder och eget kapital 2 437 2 453 2 671 2 933 3 221 3 457 3 684 5 234 4 546 5 987
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 40 879 409 541
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 183 495 487 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 77 664 527 390
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 425 92 210
Omsättning 0 0 0 0 0 1 428 5 952 5 289 7 140 9 536
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 284 1 610 2 602 4 768
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 159 1 019 758 465
Rörelseresultat, EBITDA -10 -8 -8 -11 -24 -108 446 515 705 1 883
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -82,39% -38,14% -45,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 12,13% 10,57% 15,46% 30,17%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 78,84% 17,18% 13,51% 18,94%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -777,95% 28,83% 65,68% 86,46%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 629,98% 126,22% 72,91% 33,96%
Soliditet 99,22% 98,65% 96,53% 92,59% 90,39% 88,40% 89,13% 72,41% 78,41% 53,55%
Kassalikviditet 2 300,00% 4 530,00% 407,14% 114,29% 113,08% 2 289,40% 2 833,04% 144,50% 251,56% 104,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...