Visa allt om CCT Cold Climate Technology AB
Visa allt om CCT Cold Climate Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 780 2 563 4 213 2 343 1 007 787 839 2 135 2 033 4 899
Övrig omsättning 11 - - - - - - - 205 -
Rörelseresultat (EBIT) 30 267 1 655 545 500 357 4 29 25 60
Resultat efter finansnetto 6 234 1 585 509 527 362 5 26 12 62
Årets resultat 102 284 892 12 292 267 23 49 12 110
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 247 2 069 3 038 3 936 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 171 2 619 2 571 157 1 935 1 577 1 204 1 309 1 535 1 308
Tillgångar 4 417 4 688 5 610 4 094 1 935 1 577 1 204 1 309 1 535 1 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 900 2 798 2 514 1 622 1 610 1 319 1 052 1 065 1 016 1 004
Obeskattade reserver 807 932 1 064 623 131 0 0 13 60 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 401 934 1 277 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 711 557 1 098 572 194 259 152 232 460 241
Skulder och eget kapital 4 417 4 688 5 610 4 094 1 935 1 577 1 204 1 309 1 535 1 308
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 743
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 136 771 934 394 377 322 584 1 095 1 033 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 191 250 101 102 80 141 319 314 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Omsättning 1 791 2 563 4 213 2 343 1 007 787 839 2 135 2 238 4 899
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 780 1 282 2 107 2 343 1 007 787 420 712 678 1 633
Personalkostnader per anställd (tkr) 174 481 592 490 478 405 369 478 475 322
Rörelseresultat, EBITDA 1 183 1 282 2 661 1 529 500 357 4 29 25 60
Nettoomsättningförändring -30,55% -39,16% 79,81% 132,67% 27,95% -6,20% -60,70% 5,02% -58,50% -%
Du Pont-modellen 0,68% 5,70% 29,52% 13,51% 27,24% 22,95% 0,33% 2,29% 1,82% 4,74%
Vinstmarginal 1,69% 10,42% 39,31% 23,60% 52,33% 46,00% 0,48% 1,41% 1,38% 1,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,02% 80,45% 34,96% -17,71% 172,89% 167,47% 125,39% 50,44% 52,88% 21,78%
Soliditet 79,91% 75,19% 59,61% 50,83% 88,19% 83,64% 87,38% 82,07% 69,00% 80,23%
Kassalikviditet 305,34% 470,20% 234,15% 27,45% 997,42% 608,88% 792,11% 564,22% 333,70% 542,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...