Visa allt om Södra Möinge Invest AB
Visa allt om Södra Möinge Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 2 177 3 136 11 065 16 633
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -56 -55 -51 -57 -48 -48 1 296 -1 243 34 497
Resultat efter finansnetto 108 1 104 445 249 -169 152 1 384 -1 162 184 661
Årets resultat 86 861 514 211 -209 84 1 190 -957 99 361
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 829 6 750 6 096 5 477 5 236 5 559 5 306 4 015 5 345 5 188
Tillgångar 6 829 6 750 6 096 5 477 5 236 5 559 5 306 4 015 5 345 5 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 137 6 634 5 773 5 260 5 048 5 258 5 174 3 984 4 941 4 858
Obeskattade reserver 0 0 0 189 168 146 108 0 205 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 693 115 323 29 20 155 25 31 198 170
Skulder och eget kapital 6 829 6 750 6 096 5 477 5 236 5 559 5 306 4 015 5 345 5 188
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 154 1 584 0 0 0 0 0 0 0 16
Omsättning 0 0 0 0 0 0 2 177 3 136 11 065 16 633
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -56 -55 -51 -57 -48 -48 1 296 -1 243 34 497
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -30,58% -71,66% -33,48% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 26,08% -28,84% 3,44% 12,74%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 63,57% -36,93% 1,66% 3,97%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 64,58% -38,07% 0,95% 3,27%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 242,58% 127,04% 46,52% 30,17%
Soliditet 75,22% 98,28% 94,70% 98,58% 98,77% 96,52% 99,01% 99,23% 95,20% 95,86%
Kassalikviditet 403,37% 1 860,87% 200,31% 1 231,03% 1 155,00% 160,65% 676,00% 419,35% 143,94% 110,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...