Visa allt om Lapino Aktiebolag
Visa allt om Lapino Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 554 749 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -7 -3 -2 -13 -8 -92 98 28 -11
Resultat efter finansnetto -8 -7 -3 -2 -13 -8 -92 99 29 -5
Årets resultat -8 -7 -3 -2 -13 -8 -60 53 16 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 45 177 0
Omsättningstillgångar 370 379 386 393 401 414 444 529 366 238
Tillgångar 370 379 386 393 401 414 444 574 543 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 97 104 107 108 121 129 189 136 232
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 32 7 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 282 282 282 286 292 292 315 353 400 6
Skulder och eget kapital 370 379 386 393 401 414 444 574 543 238
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 35 328 467 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 11 38 124 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 554 749 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 277 375 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 46 184 296 -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -7 -3 -2 -13 -8 -92 113 72 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -26,03% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 17,07% 5,34% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 17,69% 3,87% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 99,82% 99,33% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 31,77% -4,54% -%
Soliditet 23,78% 25,59% 26,94% 27,23% 26,93% 29,23% 29,05% 36,94% 25,97% 97,48%
Kassalikviditet 131,21% 134,40% 136,88% 137,41% 137,33% 141,78% 140,95% 149,86% 91,50% 3 966,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...