Visa allt om For Father AB
Visa allt om For Father AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 082 875 774 559 983 1 652 946 1 239 805 913
Övrig omsättning - - - - 7 - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 65 66 -27 -6 99 273 -405 356 48 168
Resultat efter finansnetto 63 64 -28 -13 104 268 -289 319 -7 134
Årets resultat 28 32 -26 -13 78 204 -108 158 -15 91
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 181 211 126 151 150 174 209 1 565 1 628 1 701
Omsättningstillgångar 213 43 68 263 219 352 376 265 479 191
Tillgångar 395 255 193 414 369 526 586 1 830 2 108 1 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 118 86 112 266 316 111 319 411 426
Obeskattade reserver 41 19 0 2 2 5 0 182 102 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 48 0 0 0 0 0 0 185 77
Kortfristiga skulder 172 69 107 300 101 206 474 1 329 1 410 1 291
Skulder och eget kapital 395 255 193 414 369 526 586 1 830 2 108 1 892
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 275 - 0 296 0 196 195 120 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 290 0 200 150 0 352 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 91 86 63 33 93 111 62 63 38 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 127 0 100 250 0
Omsättning 1 082 875 774 559 990 1 652 947 1 239 805 913
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 082 875 774 559 983 1 652 946 1 239 805 913
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 381 294 190 415 472 269 277 182 231
Rörelseresultat, EBITDA 95 104 -2 20 127 304 -386 386 68 187
Nettoomsättningförändring 23,66% 13,05% 38,46% -43,13% -40,50% 74,63% -23,65% 53,91% -11,83% -%
Du Pont-modellen 16,46% 25,88% -13,47% -1,45% 28,46% 51,90% -49,15% 19,78% 2,94% 10,20%
Vinstmarginal 6,01% 7,54% -3,36% -1,07% 10,68% 16,53% -30,44% 29,22% 7,70% 21,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,79% -2,97% -5,04% -6,62% 12,00% 8,84% -10,36% -85,88% -115,65% -120,48%
Soliditet 45,06% 52,09% 44,56% 27,41% 72,49% 60,78% 18,94% 24,59% 22,98% 26,25%
Kassalikviditet 123,84% 62,32% 63,55% 87,67% 216,83% 170,87% 79,32% 19,94% 33,97% 14,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...