Visa allt om Korphult Kompani AB
Visa allt om Korphult Kompani AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 101 801 857 477 335 93 28 88 112 43
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 547 227 284 -56 -68 -161 -228 -230 -97 19
Resultat efter finansnetto 547 227 284 -55 -67 -156 -219 -221 -55 35
Årets resultat 413 227 284 -55 -67 -156 -219 -221 -55 35
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 25 176 228 280 366 494 544 226 227
Omsättningstillgångar 1 158 570 477 152 198 117 297 512 1 046 1 280
Tillgångar 1 174 595 653 380 478 482 791 1 056 1 272 1 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 966 553 626 343 398 465 620 1 039 1 260 1 485
Obeskattade reserver 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 128 42 27 38 80 18 171 17 12 22
Skulder och eget kapital 1 174 595 653 380 478 482 791 1 056 1 272 1 507
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 328 - 308 287 167 33 13 0 8 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 274 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 99 84 92 89 53 10 3 0 2 0
Utdelning till aktieägare 400 0 300 0 0 0 0 0 0 170
Omsättning 1 101 801 857 477 335 93 28 88 112 43
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 101 801 857 477 335 93 28 - 112 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 359 400 376 220 44 18 - 28 -
Rörelseresultat, EBITDA 555 240 336 -4 20 -75 -137 -147 -86 28
Nettoomsättningförändring 37,45% -6,53% 79,66% 42,39% 260,22% 232,14% -68,18% -21,43% 160,47% -%
Du Pont-modellen 46,59% 38,15% 43,49% -14,74% -14,02% -32,57% -27,69% -20,36% -4,32% 2,32%
Vinstmarginal 49,68% 28,34% 33,14% -11,74% -20,00% -168,82% -782,14% -244,32% -49,11% 81,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,37% 93,50% 93,43% 95,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 93,55% 65,92% 52,51% 23,90% 35,22% 106,45% 450,00% 562,50% 923,21% 2 925,58%
Soliditet 87,60% 92,94% 95,87% 90,26% 83,26% 96,47% 78,38% 98,39% 99,06% 98,54%
Kassalikviditet 904,69% 1 357,14% 1 766,67% 400,00% 247,50% 650,00% 173,68% 3 011,76% 8 716,67% 5 818,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...