Visa allt om Korphult Kompani AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 801 857 477 335 93 28 88 112 43 3
Övrig omsättning - - - - - - - - - 26
Rörelseresultat (EBIT) 227 284 -56 -68 -161 -228 -230 -97 19 -72
Resultat efter finansnetto 227 284 -55 -67 -156 -219 -221 -55 35 -36
Årets resultat 227 284 -55 -67 -156 -219 -221 -55 35 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 176 228 280 366 494 544 226 227 236
Omsättningstillgångar 570 477 152 198 117 297 512 1 046 1 280 1 252
Tillgångar 595 653 380 478 482 791 1 056 1 272 1 507 1 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 553 626 343 398 465 620 1 039 1 260 1 485 1 450
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 27 38 80 18 171 17 12 22 38
Skulder och eget kapital 595 653 380 478 482 791 1 056 1 272 1 507 1 488
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 308 287 167 33 13 0 8 0 28
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 274 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 84 92 89 53 10 3 0 2 0 9
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 170 0
Omsättning 801 857 477 335 93 28 88 112 43 29
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 801 857 477 335 93 28 - 112 - 3
Personalkostnader per anställd (tkr) 359 400 376 220 44 18 - 28 - 37
Rörelseresultat, EBITDA 240 336 -4 20 -75 -137 -147 -86 28 -63
Nettoomsättningförändring -6,53% 79,66% 42,39% 260,22% 232,14% -68,18% -21,43% 160,47% 1 333,33% -%
Du Pont-modellen 38,15% 43,49% -14,74% -14,02% -32,57% -27,69% -20,36% -4,32% 2,32% -2,42%
Vinstmarginal 28,34% 33,14% -11,74% -20,00% -168,82% -782,14% -244,32% -49,11% 81,40% -1 200,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,37% 93,50% 93,43% 95,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,92% 52,51% 23,90% 35,22% 106,45% 450,00% 562,50% 923,21% 2 925,58% 40 466,67%
Soliditet 92,94% 95,87% 90,26% 83,26% 96,47% 78,38% 98,39% 99,06% 98,54% 97,45%
Kassalikviditet 1 357,14% 1 766,67% 400,00% 247,50% 650,00% 173,68% 3 011,76% 8 716,67% 5 818,18% 3 294,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...