Visa allt om SK Lantbruk AB
Visa allt om SK Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 622 2 640 293 472 5 235 4 758 4 686 4 886 4 518 4 425
Övrig omsättning 311 146 - - - - - - 49 -
Rörelseresultat (EBIT) 87 -333 -40 -353 4 242 -264 254 373 -91
Resultat efter finansnetto 81 -320 -39 -350 -4 223 -280 246 349 -97
Årets resultat 79 5 -39 -293 29 88 -28 128 138 -93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 030 3 735 0 29 49 923 1 161 769 999 301
Omsättningstillgångar 1 708 1 814 170 284 1 538 917 874 1 236 1 031 876
Tillgångar 5 738 5 549 170 313 1 588 1 840 2 035 2 005 2 031 1 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 149 144 183 476 447 477 505 377 239
Obeskattade reserver 1 785 1 785 0 0 57 103 0 253 187 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 006 2 723 0 0 0 147 442 66 353 0
Kortfristiga skulder 719 893 26 130 1 055 1 143 1 115 1 180 1 113 939
Skulder och eget kapital 5 738 5 549 170 313 1 588 1 840 2 035 2 005 2 031 1 178
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 120 90 0 - 0 432 376 397 380 415
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 152 367 1 689 1 279 1 316 1 286 1 202 1 186
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 39 51 157 656 681 703 656 624 580
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0
Omsättning 2 933 2 786 293 472 5 235 4 758 4 686 4 886 4 567 4 425
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 5 5 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 622 2 640 293 472 1 047 952 781 814 753 738
Personalkostnader per anställd (tkr) 203 132 204 526 471 479 402 390 368 364
Rörelseresultat, EBITDA 769 344 -40 -333 26 548 28 509 623 183
Nettoomsättningförändring -0,68% 801,02% -37,92% -90,98% 10,03% 1,54% -4,09% 8,15% 2,10% -%
Du Pont-modellen 1,76% -5,19% -22,94% -111,18% 0,57% 13,15% -12,53% 13,87% 18,86% -7,30%
Vinstmarginal 3,85% -10,91% -13,31% -73,73% 0,17% 5,09% -5,44% 5,69% 8,48% -1,94%
Bruttovinstmarginal 61,56% 53,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,72% 34,89% 49,15% 32,63% 9,23% -4,75% -5,14% 1,15% -1,81% -1,42%
Soliditet 28,24% 27,78% 84,71% 58,47% 32,62% 28,42% 23,44% 34,27% 25,19% 20,29%
Kassalikviditet 102,50% 87,68% 653,85% 218,46% 145,78% 80,23% 78,39% 104,75% 92,63% 93,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...