Visa allt om MPT Kommunikation Aktiebolag
Visa allt om MPT Kommunikation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 462 1 371 1 324 1 335 1 319 1 353 1 378 1 375 1 349 1 225
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 65 116 79 117 37 144 -48 259 14
Resultat efter finansnetto 56 76 122 85 123 38 145 -35 264 15
Årets resultat 40 89 93 44 66 10 68 24 130 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 211 0 0 84 214 343 473 181 23 47
Omsättningstillgångar 1 312 1 340 1 381 1 032 903 443 283 984 826 725
Tillgångar 1 523 1 340 1 381 1 116 1 117 786 755 1 165 850 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 897 857 768 675 631 565 592 524 501 371
Obeskattade reserver 54 54 97 97 74 43 43 0 73 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 572 429 517 345 413 178 120 641 276 401
Skulder och eget kapital 1 523 1 340 1 381 1 116 1 117 786 755 1 165 850 772
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 6 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 462 1 371 1 324 1 335 1 319 1 353 1 378 1 375 1 349 1 225
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 102 65 200 208 246 166 273 21 282 55
Nettoomsättningförändring 6,64% 3,55% -0,82% 1,21% -2,51% -1,81% 0,22% 1,93% 10,12% -%
Du Pont-modellen 3,68% 5,67% 8,83% 7,71% 11,01% 4,71% 19,21% -3,00% 31,06% 1,94%
Vinstmarginal 3,83% 5,54% 9,21% 6,44% 9,33% 2,73% 10,52% -2,55% 19,57% 1,22%
Bruttovinstmarginal 23,39% 20,86% 37,39% 33,11% 30,40% 25,94% 35,92% 18,40% 36,03% 13,71%
Rörelsekapital/omsättning 50,62% 66,45% 65,26% 51,46% 37,15% 19,59% 11,83% 24,95% 40,77% 26,45%
Soliditet 61,66% 67,10% 61,09% 66,89% 61,37% 75,91% 82,61% 44,98% 65,12% 48,06%
Kassalikviditet 229,37% 312,35% 267,12% 299,13% 218,64% 248,88% 235,83% 153,51% 299,28% 180,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...