Visa allt om Björkaholm Qvarn AB
Visa allt om Björkaholm Qvarn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 482 480 865 1 321 1 249 1 684 1 789 1 658 1 641 1 698
Övrig omsättning - - 86 - 1 23 - - - 56
Rörelseresultat (EBIT) 91 79 47 3 -91 75 5 4 0 37
Resultat efter finansnetto 91 78 32 -15 -102 75 4 6 -1 37
Årets resultat 71 68 32 -13 -59 30 2 4 2 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 10 154 200 37 57 30 48 58
Omsättningstillgångar 304 240 415 398 445 611 644 549 442 527
Tillgångar 304 245 425 551 645 648 701 580 490 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 254 214 146 114 128 187 156 154 150 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 43 11 11 12 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 90 150 210 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 32 189 287 307 418 533 414 328 418
Skulder och eget kapital 304 245 425 551 645 648 701 580 490 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 250 190 208 288 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 61 24 206 472 498 410 489 365 416 479
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 20 8 64 156 173 229 272 291 265 250
Utdelning till aktieägare 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 482 480 951 1 321 1 250 1 707 1 789 1 658 1 641 1 754
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 482 480 433 330 312 421 447 415 410 425
Personalkostnader per anställd (tkr) 111 45 140 161 172 230 246 218 251 250
Rörelseresultat, EBITDA 97 84 52 50 -55 87 23 22 19 53
Nettoomsättningförändring 0,42% -44,51% -34,52% 5,76% -25,83% -5,87% 7,90% 1,04% -3,36% -%
Du Pont-modellen 29,93% 32,24% 11,06% 0,73% -13,95% 11,73% 0,71% 1,21% 0,20% 6,32%
Vinstmarginal 18,88% 16,46% 5,43% 0,30% -7,21% 4,51% 0,28% 0,42% 0,06% 2,18%
Bruttovinstmarginal 56,43% 45,00% 53,29% 69,72% 73,74% 76,60% 73,11% 72,50% 82,94% 79,62%
Rörelsekapital/omsättning 52,90% 43,33% 26,13% 8,40% 11,05% 11,46% 6,20% 8,14% 6,95% 6,42%
Soliditet 83,55% 87,35% 34,35% 20,69% 19,84% 33,75% 23,41% 27,92% 32,38% 27,51%
Kassalikviditet 436,73% 493,75% 205,29% 109,76% 121,50% 130,14% 109,76% 116,43% 117,99% 114,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...