Visa allt om Deluxe Vacations AB
Visa allt om Deluxe Vacations AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 168 8 994 9 172 9 893 9 276 9 439 9 680 11 126 10 222 9 557
Övrig omsättning - 11 1 7 - 4 13 177 - -
Rörelseresultat (EBIT) -251 -63 -15 -4 -153 3 36 127 256 153
Resultat efter finansnetto -246 -56 6 34 -114 19 28 119 189 145
Årets resultat -246 -56 6 34 -96 9 20 75 128 101
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 003 1 404 2 12 432
Omsättningstillgångar 4 074 5 033 5 759 5 781 5 353 4 427 3 351 5 394 3 808 2 563
Tillgångar 4 074 5 033 5 759 5 781 5 353 5 431 4 755 5 396 3 820 2 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 594 650 645 611 707 698 678 603 475
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 18 18 25 25 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 135 1 220 1 225 1 722 1 460 1 230 1 244 1 381 402 250
Kortfristiga skulder 2 592 3 219 3 884 3 414 3 282 3 476 2 795 3 312 2 790 2 245
Skulder och eget kapital 4 074 5 033 5 759 5 781 5 353 5 431 4 755 5 396 3 820 2 995
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 402 402 369 401 383 361 317 378 358 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 349 547 509 521 528 505 426 515 518 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 235 338 276 350 287 269 240 307 270 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 168 9 005 9 173 9 900 9 276 9 443 9 693 11 303 10 222 9 557
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 056 2 249 3 057 3 298 3 092 3 146 3 227 3 709 3 407 3 186
Personalkostnader per anställd (tkr) 329 325 391 428 407 388 332 409 388 343
Rörelseresultat, EBITDA -251 -63 -15 -4 -153 4 37 137 268 175
Nettoomsättningförändring -31,42% -1,94% -7,29% 6,65% -1,73% -2,49% -13,00% 8,84% 6,96% -%
Du Pont-modellen -5,92% -0,89% 0,35% 0,88% -1,89% 0,63% 1,03% 2,56% 6,91% 6,18%
Vinstmarginal -3,91% -0,50% 0,22% 0,52% -1,09% 0,36% 0,51% 1,24% 2,58% 1,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,03% 20,17% 20,44% 23,93% 22,33% 10,08% 5,74% 18,71% 9,96% 3,33%
Soliditet 8,54% 11,80% 11,29% 11,16% 11,41% 13,26% 14,96% 12,90% 16,26% 16,46%
Kassalikviditet 157,18% 156,35% 148,27% 169,33% 163,10% 127,36% 119,89% 162,86% 136,49% 114,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...