Visa allt om Nergyn AB
Visa allt om Nergyn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 65 76 115 134 129 125 139 108 91 72
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -55 -10 -5 9 13 23 -12 4 -2
Resultat efter finansnetto -1 -51 -4 -3 5 11 27 -18 0 -9
Årets resultat -1 -51 -4 -3 5 11 27 -18 0 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 19 16 14 16 26 33 29 35 23
Omsättningstillgångar 37 41 93 108 118 96 72 55 57 74
Tillgångar 53 60 108 121 134 123 104 84 92 98
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 43 95 99 101 96 85 58 76 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 16 14 23 33 27 19 26 15 21
Skulder och eget kapital 53 60 108 121 134 123 104 84 92 98
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 15 64 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 7 7 8 2 2 2 2 2 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 65 76 115 134 129 125 139 108 91 72
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 33 38 58 67 65 63 70 54 46 36
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 10 13 40 3 7 4 5 11 11
Rörelseresultat, EBITDA 1 -55 -10 -5 11 18 29 -6 9 4
Nettoomsättningförändring -14,47% -33,91% -14,18% 3,88% 3,20% -10,07% 28,70% 18,68% 26,39% -%
Du Pont-modellen 3,77% -85,00% -2,78% -0,83% 9,70% 12,20% 25,96% -13,10% 4,35% -2,04%
Vinstmarginal 3,08% -67,11% -2,61% -0,75% 10,08% 12,00% 19,42% -10,19% 4,40% -2,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,00% 32,89% 68,70% 63,43% 65,89% 55,20% 38,13% 26,85% 46,15% 73,61%
Soliditet 79,25% 71,67% 87,96% 81,82% 75,37% 78,05% 81,73% 69,05% 82,61% 78,57%
Kassalikviditet 336,36% 256,25% 664,29% 469,57% 357,58% 355,56% 378,95% 211,54% 380,00% 352,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...