Visa allt om Ki stone Aktiebolag
Visa allt om Ki stone Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 244 4 935 2 016 1 577 694 47 0 0 98 136
Övrig omsättning - - - 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 315 227 317 194 -16 -23 -27 -1 -45
Resultat efter finansnetto 11 316 280 314 196 -13 -30 -14 0 -42
Årets resultat 4 283 166 156 121 -13 -30 -5 0 -42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 11 19 29 61 61 61 61 64 67
Omsättningstillgångar 657 1 152 1 416 748 428 137 76 114 133 217
Tillgångar 668 1 163 1 435 778 489 198 137 175 197 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 224 520 337 286 273 153 121 151 156 156
Obeskattade reserver 153 153 199 130 42 0 0 2 9 9
Avsättningar (tkr) 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 0 13 13
Kortfristiga skulder 290 390 900 361 174 46 15 22 18 106
Skulder och eget kapital 668 1 163 1 435 778 489 198 137 175 197 284
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 313 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 501 379 340 150 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 160 311 139 129 66 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 300 100 70 143 0 0 0 0 0
Omsättning 1 244 4 935 2 016 1 578 694 47 0 0 98 136
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 244 4 935 2 016 1 577 694 47 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 514 856 566 551 247 23 7 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 315 227 318 194 -16 -23 -24 2 -41
Nettoomsättningförändring -74,79% 144,79% 27,84% 127,23% 1 376,60% -% -% -100,00% -27,94% -%
Du Pont-modellen 1,65% 27,26% 19,51% 40,75% 40,49% -6,57% -% -% 0,51% -6,34%
Vinstmarginal 0,88% 6,42% 13,89% 20,10% 28,53% -27,66% -% -% 1,02% -13,24%
Bruttovinstmarginal 66,56% 31,21% 52,18% 74,25% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 14,71%
Rörelsekapital/omsättning 29,50% 15,44% 25,60% 24,54% 36,60% 193,62% -% -% 117,35% 81,62%
Soliditet 51,40% 54,97% 34,30% 49,08% 62,16% 77,27% 88,32% 87,11% 82,48% 57,21%
Kassalikviditet 226,55% 295,38% 157,33% 207,20% 245,98% 297,83% 506,67% 477,27% 738,89% 204,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...