Visa allt om Folkestorp Förvaltning AB
Visa allt om Folkestorp Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 70 0 0 79 0 0 0 0 0 137
Övrig omsättning - - 17 - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 12 -1 17 73 -1 -6 -17 -47 -10 132
Resultat efter finansnetto 12 -2 19 72 0 -6 -43 -50 -14 130
Årets resultat 10 -2 18 72 0 -6 -43 -50 -14 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6
Omsättningstillgångar 186 99 101 102 12 28 34 77 157 267
Tillgångar 186 99 101 108 17 34 39 83 163 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 99 101 83 12 11 18 61 111 205
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 0 0 24 6 22 22 22 51 68
Skulder och eget kapital 186 99 101 108 17 34 39 83 163 272
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 6 28 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 2 9 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Omsättning 70 0 17 79 0 0 0 0 0 140
Nyckeltal
Antal anställda - - - 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 79 - - - - - 137
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 6 8 37 - -
Rörelseresultat, EBITDA 12 -1 17 73 -1 -6 -17 -47 -10 132
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 6,45% -% -% 67,59% -% -% -% -% -% 48,53%
Vinstmarginal 17,14% -% -% 92,41% -% -% -% -% -% 96,35%
Bruttovinstmarginal 28,57% -% -% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 155,71% -% -% 98,73% -% -% -% -% -% 145,26%
Soliditet 58,60% 100,00% 100,00% 76,85% 70,59% 32,35% 46,15% 73,49% 68,10% 75,37%
Kassalikviditet 241,56% -% -% 425,00% 200,00% 127,27% 154,55% 350,00% 307,84% 392,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...