Visa allt om Great Vision International AB
Visa allt om Great Vision International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 282 319 1 435 236 95 0 0 1 11 150
Övrig omsättning 5 517 1 722 1 090 823 899 1 049 14 4 4 12
Rörelseresultat (EBIT) 1 994 608 121 340 444 155 -24 -32 -28 -30
Resultat efter finansnetto 1 994 608 121 340 444 150 -24 -32 -28 -30
Årets resultat 1 994 608 121 340 444 150 -24 -32 -28 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 0 0 0 5 11 13 22
Omsättningstillgångar 708 1 077 1 249 623 567 288 112 60 56 136
Tillgångar 758 1 127 1 299 623 567 288 117 71 69 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 881 653 611 556 232 82 62 58 86
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 611 1 1 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 183 246 36 10 10 56 35 10 10 71
Skulder och eget kapital 758 1 127 1 299 623 567 288 117 71 69 158
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 799 2 041 2 525 1 059 994 1 049 14 5 15 162
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 994 608 121 340 444 160 -18 -26 -19 -16
Nettoomsättningförändring -11,60% -77,77% 508,05% 148,42% -% -% -100,00% -90,91% -92,67% -%
Du Pont-modellen 263,06% 53,95% 9,31% 54,57% 78,31% -% -% -45,07% -40,58% -18,99%
Vinstmarginal 707,09% 190,60% 8,43% 144,07% 467,37% -% -% -3 200,00% -254,55% -20,00%
Bruttovinstmarginal -14,54% -84,95% -9,83% 32,20% 98,95% -% -% 100,00% 100,00% 9,33%
Rörelsekapital/omsättning 186,17% 260,50% 84,53% 259,75% 586,32% -% -% 5 000,00% 418,18% 43,33%
Soliditet 75,73% 78,17% 50,27% 98,07% 98,06% 80,56% 70,09% 87,32% 84,06% 54,43%
Kassalikviditet 26,23% 121,14% 219,44% 2 470,00% 1 430,00% 132,14% 97,14% 450,00% 410,00% 170,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...