Visa allt om Treard Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 124 96 151 192 261 266 578 227 1 0
Övrig omsättning - 31 58 1 16 7 - - - 44
Rörelseresultat (EBIT) 33 13 -35 27 12 36 -73 180 0 12
Resultat efter finansnetto 33 13 -35 27 12 35 -73 179 0 8
Årets resultat 26 13 -35 19 12 35 -65 164 0 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 7 14 21 28 0 0 1 1 1
Omsättningstillgångar 166 118 138 177 126 150 169 240 1 1
Tillgångar 166 126 152 198 154 150 169 240 1 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 107 92 128 109 97 61 126 -38 -38
Obeskattade reserver 4 4 4 4 0 0 0 8 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 34 0 0 0 11 11
Kortfristiga skulder 29 13 55 66 12 53 107 106 28 28
Skulder och eget kapital 166 126 152 198 154 150 169 240 1 1
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 124 127 209 193 277 273 578 227 1 44
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 40 20 -28 34 19 36 -73 180 0 12
Nettoomsättningförändring 29,17% -36,42% -21,35% -26,44% -1,88% -53,98% 154,63% 22 600,00% -% -%
Du Pont-modellen 19,88% 11,11% -23,03% 13,64% 7,79% 24,00% -43,20% 75,00% 0,00% -%
Vinstmarginal 26,61% 14,58% -23,18% 14,06% 4,60% 13,53% -12,63% 79,30% 0,00% -%
Bruttovinstmarginal 74,19% 88,54% 96,69% 82,81% 93,87% 99,62% 98,10% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 110,48% 109,38% 54,97% 57,81% 43,68% 36,47% 10,73% 59,03% -2 700,00% -%
Soliditet 82,00% 87,40% 62,58% 66,14% 70,78% 64,67% 36,09% 54,90% -3 800,00% -3 800,00%
Kassalikviditet 565,52% 838,46% 236,36% 268,18% 891,67% 269,81% 157,94% 226,42% 3,57% 3,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...