Visa allt om Hedström & Taube Projektledning Aktiebolag
Visa allt om Hedström & Taube Projektledning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 31 023 32 372 29 628 27 234 25 602 28 468 23 406 29 844 22 950 26 447
Övrig omsättning - 135 - - - - - - - 42
Rörelseresultat (EBIT) 6 202 7 330 6 986 7 748 5 850 8 057 4 246 4 864 3 497 3 651
Resultat efter finansnetto 6 200 7 368 7 026 7 750 5 897 8 059 4 192 4 945 3 358 4 308
Årets resultat 4 758 5 637 110 4 525 4 251 5 852 3 019 3 522 2 360 3 206
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 33 33 64 89 157 239 178 481 481
Omsättningstillgångar 11 834 11 331 14 764 12 262 9 698 11 522 7 886 8 878 12 894 25 914
Tillgångar 11 892 11 364 14 797 12 326 9 787 11 680 8 125 9 055 13 375 26 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 944 5 886 249 4 689 4 465 6 013 3 161 3 642 6 978 4 618
Obeskattade reserver 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 948 5 478 14 548 6 137 5 323 5 666 4 964 5 413 6 397 21 777
Skulder och eget kapital 11 892 11 364 14 797 12 326 9 787 11 680 8 125 9 055 13 375 26 395
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 3 528 3 261 4 021 865 1 386
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 10 759 10 703 9 349 9 249 9 297 5 436 3 277 2 874 3 323 5 669
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 479
Sociala kostnader 6 710 6 428 5 902 5 205 4 437 4 532 3 582 3 806 2 372 3 571
Utdelning till aktieägare 4 800 5 700 0 4 550 4 300 5 800 3 000 3 500 2 360 4 498
Omsättning 31 023 32 507 29 628 27 234 25 602 28 468 23 406 29 844 22 950 26 489
Nyckeltal
Antal anställda 19 19 17 15 16 15 12 12 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 633 1 704 1 743 1 816 1 600 1 898 1 951 2 487 2 086 2 645
Personalkostnader per anställd (tkr) 966 929 919 992 898 929 870 925 617 1 106
Rörelseresultat, EBITDA 6 208 7 330 7 017 7 791 5 911 8 133 4 341 4 948 3 549 3 765
Nettoomsättningförändring -4,17% 9,26% 8,79% 6,37% -10,07% 21,63% -21,57% 30,04% -% -%
Du Pont-modellen 52,15% 64,85% 47,51% 63,04% 60,27% 69,00% 52,36% 54,74% 26,37% 16,77%
Vinstmarginal 19,99% 22,76% 23,73% 28,53% 23,04% 28,31% 18,17% 16,61% 15,37% 16,74%
Bruttovinstmarginal 90,79% 89,20% 88,84% 96,07% 93,47% 100,00% 100,00% 73,27% 80,00% 81,99%
Rörelsekapital/omsättning 15,75% 18,08% 0,73% 22,49% 17,09% 20,57% 12,48% 11,61% 28,31% 15,64%
Soliditet 41,57% 51,80% 1,68% 47,01% 45,62% 51,48% 38,90% 40,22% 52,17% 17,50%
Kassalikviditet 170,32% 206,85% 101,48% 199,80% 182,19% 203,35% 158,86% 164,01% 138,52% 31,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...