Visa allt om Arelion Aktiebolag
Visa allt om Arelion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 * 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Nettoomsättning 205 0 0 42 0 0 84 287 139 0
Övrig omsättning - - - - 92 358 - - - 13
Rörelseresultat (EBIT) 88 0 -102 -25 -237 353 -79 -71 -221 -839
Resultat efter finansnetto 88 0 -102 120 -611 43 -102 -160 -45 86
Årets resultat 88 0 -82 120 -611 -23 -90 -182 -26 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 * 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 400 0 0 88 126 356 509 476 468 626
Omsättningstillgångar 219 67 85 16 68 - 545 659 892 743
Tillgångar 1 619 67 85 105 194 159 1 054 1 135 1 360 1 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 67 68 -440 -561 50 32 122 94 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 0 18 545 755 108 1 022 1 013 1 261 1 225
Skulder och eget kapital 1 619 67 85 105 194 159 1 054 1 135 1 360 1 370
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 7 19 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 42 32 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 205 0 0 42 92 358 84 287 139 13
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 287 139 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 73 55 -
Rörelseresultat, EBITDA 88 0 -102 13 -193 358 -73 -65 -213 -822
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -100,00% -70,73% 106,47% -% -%
Du Pont-modellen 5,44% -% -% 114,29% -% -% -7,59% -9,07% 1,25% -%
Vinstmarginal 42,93% -% -% 285,71% -% -% -95,24% -35,89% 12,23% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 76,10% -% -% -1 259,52% -% -% -567,86% -123,34% -265,47% -%
Soliditet 9,57% 100,00% 80,00% -419,05% -289,18% 31,45% 3,04% 10,75% 7,18% 10,07%
Kassalikviditet 347,62% -% 472,22% 2,94% 9,01% -% 53,33% 65,05% 70,74% 60,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-06: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...