Visa allt om Pierre Fabre Pharma Norden AB
Visa allt om Pierre Fabre Pharma Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 050 98 770 90 571 82 509 84 070 73 045 66 983 52 310 39 927 28 005
Övrig omsättning 13 993 - 247 124 736 759 1 637 2 432 2 999
Rörelseresultat (EBIT) 4 922 7 246 5 467 1 185 6 898 6 632 15 404 6 502 1 640 -1 838
Resultat efter finansnetto 5 150 7 368 5 408 1 432 6 838 6 591 15 402 6 763 1 654 -1 841
Årets resultat 4 017 5 728 4 198 1 041 5 026 4 851 11 345 4 866 1 175 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 846 1 060 1 149 133 129 110 128 204 230 298
Omsättningstillgångar 61 248 51 430 41 688 34 833 36 531 35 894 28 393 31 414 19 585 16 513
Tillgångar 62 094 52 490 42 837 34 966 36 660 36 004 28 520 31 617 19 815 16 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 215 18 198 16 471 14 272 16 231 16 205 21 355 15 010 11 143 9 968
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 878 34 292 26 367 20 694 20 428 19 799 7 166 16 607 8 671 6 843
Skulder och eget kapital 62 094 52 490 42 837 34 966 36 660 36 004 28 520 31 617 19 815 16 811
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 461 1 453 1 693 1 475 1 173 1 375 1 354 1 367 1 205 1 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 6 670 6 625 5 166 5 626 4 736 4 262 4 562 4 281 2 009 4 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 3 205 3 297 2 985 2 716 2 127 2 177 2 151 2 572 2 007 2 631
Utdelning till aktieägare 2 000 4 000 4 000 2 000 3 000 5 000 10 000 5 000 1 000 0
Omsättning 108 063 99 763 90 571 82 756 84 194 73 781 67 742 53 947 42 359 31 004
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 6 8 4 7 7 8 9 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 006 10 974 15 095 10 314 21 018 10 435 9 569 6 539 4 436 2 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 286 1 286 1 641 1 227 2 038 1 116 1 153 1 027 926 730
Rörelseresultat, EBITDA 5 189 7 482 5 610 1 240 6 956 6 710 15 492 6 612 1 767 -1 729
Nettoomsättningförändring 9,40% 9,05% 9,77% -1,86% 15,09% 9,05% 28,05% 31,01% 42,57% -%
Du Pont-modellen 8,31% 14,05% 12,86% 4,35% 18,93% 18,43% 54,13% 21,59% 8,58% -10,75%
Vinstmarginal 4,78% 7,47% 6,08% 1,84% 8,26% 9,08% 23,05% 13,05% 4,26% -6,46%
Bruttovinstmarginal 30,61% 35,28% 34,19% 27,18% 31,95% 36,07% 50,45% 42,98% 41,77% 41,98%
Rörelsekapital/omsättning 16,08% 17,35% 16,92% 17,14% 19,15% 22,03% 31,69% 28,31% 27,33% 34,53%
Soliditet 29,33% 34,67% 38,45% 40,82% 44,27% 45,01% 74,88% 47,47% 56,24% 59,29%
Kassalikviditet 105,96% 122,24% 129,79% 134,43% 125,66% 108,64% 306,78% 148,04% 180,76% 141,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...