Visa allt om Tornstaden Invest AB
Visa allt om Tornstaden Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 0 0 0 -2 0 0 0 -5 -2
Resultat efter finansnetto 81 78 3 12 58 53 16 41 32 -4
Årets resultat 114 116 2 10 57 53 15 38 31 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 238 163 163 163 163 163 163 163 163 83
Omsättningstillgångar 868 828 713 674 630 539 449 397 377 400
Tillgångar 1 106 992 876 837 794 703 613 561 541 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 103 989 873 834 790 699 609 557 519 453
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 3 3 3 3 3 3 3 21 31
Skulder och eget kapital 1 106 992 876 837 794 703 613 561 541 484
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 0 0 0 -2 0 0 0 -5 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,73% 99,70% 99,66% 99,64% 99,50% 99,43% 99,35% 99,29% 95,93% 93,60%
Kassalikviditet 28 933,33% 27 600,00% 23 766,67% 22 466,67% 21 000,00% 17 966,67% 14 966,67% 13 233,33% 1 795,24% 1 290,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...