Visa allt om Ludvigsson Sven-Inge Bygg AB
Visa allt om Ludvigsson Sven-Inge Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 658 589 570 593 613 422 722 708 687 674
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 183 -99 80 -20 59 -13 9 7 2 181
Resultat efter finansnetto 153 -143 28 -93 -15 -53 -42 -118 -104 107
Årets resultat 153 -143 28 -93 -15 -53 -42 4 0 75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 481 2 550 2 619 2 691 2 766 2 844 2 952 3 064 3 184 3 305
Omsättningstillgångar 344 116 218 211 308 269 252 265 320 444
Tillgångar 2 825 2 666 2 837 2 902 3 074 3 113 3 204 3 330 3 504 3 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 691 538 681 653 746 761 814 856 852 879
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 123 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 966 1 989 2 023 2 070 2 117 2 164 2 212 2 256 2 300 2 404
Kortfristiga skulder 169 140 132 179 212 189 178 217 229 239
Skulder och eget kapital 2 825 2 666 2 837 2 902 3 074 3 113 3 204 3 330 3 504 3 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 75 15 30 180 180 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 30 60 150 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 9 18 45 22 4 9 54 54 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 658 589 570 593 613 422 722 708 687 674
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 658 589 570 593 613 422 722 708 687 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 24 43 82 200 102 24 39 234 234 -
Rörelseresultat, EBITDA 252 -30 153 55 137 95 121 127 123 295
Nettoomsättningförändring 11,71% 3,33% -3,88% -3,26% 45,26% -41,55% 1,98% 3,06% 1,93% -%
Du Pont-modellen 6,48% -3,68% 2,86% -0,62% 2,02% -0,42% 0,31% 0,63% 0,31% 5,20%
Vinstmarginal 27,81% -16,64% 14,21% -3,04% 10,11% -3,08% 1,39% 2,97% 1,60% 28,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,60% -4,07% 15,09% 5,40% 15,66% 18,96% 10,25% 6,78% 13,25% 30,42%
Soliditet 24,46% 20,18% 24,00% 22,50% 24,27% 24,45% 25,41% 25,71% 26,84% 27,82%
Kassalikviditet 203,55% 82,86% 165,15% 117,88% 145,28% 142,33% 141,57% 122,12% 139,74% 185,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...