Visa allt om On 1 Call Support Aktiebolag
Visa allt om On 1 Call Support Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 18 734 16 996 18 603 16 567 13 864 12 355 11 591 11 332 12 680 11 508
Övrig omsättning 418 345 - - - - - 205 116 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 202 1 071 1 415 619 712 542 382 770 493 -465
Resultat efter finansnetto 1 197 1 140 1 454 717 760 1 329 391 739 555 -222
Årets resultat 1 754 801 951 422 393 1 195 488 356 297 233
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 465 671 903 540 849 934 447 393 405 368
Omsättningstillgångar 6 549 6 013 6 643 5 623 4 944 3 866 4 335 4 520 4 315 3 771
Tillgångar 7 014 6 683 7 546 6 163 5 793 4 801 4 782 4 913 4 720 4 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 914 2 561 2 160 2 209 2 037 2 143 1 948 2 060 2 104 2 107
Obeskattade reserver 0 1 064 962 741 609 394 428 706 497 357
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 100 3 059 4 424 3 213 3 146 2 263 2 406 2 147 2 118 1 674
Skulder och eget kapital 7 014 6 683 7 546 6 163 5 793 4 801 4 782 4 913 4 720 4 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 1 004 1 104 1 004 988 963
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 171 5 175 5 175 5 035 4 413 2 727 2 698 2 587 2 666 2 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 149 2 035 2 034 2 028 1 801 1 696 1 890 1 668 1 476 1 415
Utdelning till aktieägare 1 000 600 400 1 000 250 500 1 000 600 400 300
Omsättning 19 152 17 341 18 603 16 567 13 864 12 355 11 591 11 537 12 796 11 508
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 12 9 9 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 561 1 416 1 550 1 381 1 155 1 373 1 288 1 133 1 268 1 279
Personalkostnader per anställd (tkr) 603 629 593 578 516 584 615 514 506 507
Rörelseresultat, EBITDA 1 454 1 391 1 764 864 936 780 522 875 612 -348
Nettoomsättningförändring 10,23% -8,64% 12,29% 19,50% 12,21% 6,59% 2,29% -10,63% 10,18% -%
Du Pont-modellen 17,15% 17,07% 19,28% 11,75% 13,12% 27,68% 8,18% 16,75% 12,75% -3,65%
Vinstmarginal 6,42% 6,71% 7,82% 4,37% 5,48% 10,76% 3,37% 7,26% 4,75% -1,31%
Bruttovinstmarginal 55,27% 61,85% 58,73% 59,67% 64,08% 65,25% 69,32% 69,73% 60,66% 60,40%
Rörelsekapital/omsättning 13,07% 17,38% 11,93% 14,55% 12,97% 12,97% 16,64% 20,94% 17,33% 18,22%
Soliditet 41,55% 50,74% 38,57% 44,70% 42,91% 50,68% 47,33% 52,28% 52,16% 57,12%
Kassalikviditet 157,68% 191,08% 147,94% 171,09% 153,27% 163,72% 173,94% 203,12% 190,93% 213,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...