Visa allt om Karlsson Sten Byggnads i Anderstorp AB
Visa allt om Karlsson Sten Byggnads i Anderstorp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 689 1 495 1 246 1 181 1 652 1 617 1 766 2 685 1 653 1 807
Övrig omsättning - - - - - 35 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 86 -74 -54 -45 -29 32 133 15 19 43
Resultat efter finansnetto 78 -77 -70 -73 -50 15 118 1 9 25
Årets resultat 78 -77 -70 -73 -51 10 118 1 9 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 20 26 0 0 0 0 0 2 3
Omsättningstillgångar 426 296 336 357 504 517 624 529 486 686
Tillgångar 463 316 362 357 504 517 624 529 488 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 -78 -1 68 142 192 183 64 64 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 464 395 363 289 363 325 442 464 424 635
Skulder och eget kapital 463 316 362 357 504 517 624 529 488 690
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 315 320 347 281 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 731 599 580 531 646 220 227 241 138 101
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 252 208 166 131 191 145 149 188 124 112
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 689 1 495 1 246 1 181 1 652 1 652 1 766 2 685 1 653 1 807
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 845 748 623 591 826 809 883 1 343 827 904
Personalkostnader per anställd (tkr) 498 422 392 338 424 346 366 394 278 268
Rörelseresultat, EBITDA 95 -68 -52 -45 -29 32 133 17 21 51
Nettoomsättningförändring 12,98% 19,98% 5,50% -28,51% 2,16% -8,44% -34,23% 62,43% -8,52% -%
Du Pont-modellen 18,57% -23,42% -14,92% -12,61% -3,97% 6,19% 21,31% 3,21% 3,89% 6,38%
Vinstmarginal 5,09% -4,95% -4,33% -3,81% -1,21% 1,98% 7,53% 0,63% 1,15% 2,43%
Bruttovinstmarginal 78,33% 68,23% 75,84% 75,53% 67,49% 56,52% 60,25% 40,48% 48,34% 42,78%
Rörelsekapital/omsättning -2,25% -6,62% -2,17% 5,76% 8,54% 11,87% 10,31% 2,42% 3,75% 2,82%
Soliditet -0,22% -24,68% -0,28% 19,05% 28,17% 37,14% 29,33% 12,10% 13,11% 7,97%
Kassalikviditet 55,82% 27,09% 33,06% 44,64% 85,40% 95,38% 94,80% 68,97% 54,95% 71,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...