Visa allt om MT Glasklart AB
Visa allt om MT Glasklart AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 554 677 688 424 398 296 458 1 505 667 996
Övrig omsättning - - - - - 4 10 - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 39 60 56 37 -54 36 -115 31 -44 -97
Resultat efter finansnetto 35 52 44 19 -60 30 -128 29 -51 -104
Årets resultat 27 49 44 19 -60 30 -128 29 -51 -104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 50 0 0 120 16 37 129
Omsättningstillgångar 90 60 68 51 43 70 58 101 50 83
Tillgångar 90 60 68 101 43 70 177 117 88 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 24 -25 -69 -87 -27 -57 30 2 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 52 114 78 45 190 1 23 59
Kortfristiga skulder 38 35 41 56 52 53 44 86 64 100
Skulder och eget kapital 90 60 68 101 43 70 177 117 88 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 107 11 35 265 32 148
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 185 241 225 115 19 0 0 192 131 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 56 57 58 57 98 59 58 245 125 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 554 677 688 424 398 300 468 1 505 667 1 008
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 554 677 688 424 398 296 458 502 334 332
Personalkostnader per anställd (tkr) 250 308 293 196 289 104 124 255 149 195
Rörelseresultat, EBITDA 39 60 56 49 -54 36 -84 52 47 -19
Nettoomsättningförändring -18,17% -1,60% 62,26% 6,53% 34,46% -35,37% -69,57% 125,64% -33,03% -%
Du Pont-modellen 43,33% 100,00% 82,35% 36,63% -125,58% 51,43% -64,97% 27,35% -50,00% -45,28%
Vinstmarginal 7,04% 8,86% 8,14% 8,73% -13,57% 12,16% -25,11% 2,13% -6,60% -9,64%
Bruttovinstmarginal 83,57% 81,68% 81,83% 88,44% 99,25% 99,32% 98,91% 99,14% 96,70% 95,38%
Rörelsekapital/omsättning 9,39% 3,69% 3,92% -1,18% -2,26% 5,74% 3,06% 1,00% -2,10% -1,71%
Soliditet 57,78% 40,00% -36,76% -68,32% -202,33% -38,57% -32,20% 25,64% 2,27% 25,00%
Kassalikviditet 236,84% 171,43% 165,85% 91,07% 82,69% 132,08% 131,82% 117,44% 78,12% 83,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...