Visa allt om Förvaltningsbolaget Kyrkoled 7 AB
Visa allt om Förvaltningsbolaget Kyrkoled 7 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 48 0 33 0 50 11 0 725 1 259
Övrig omsättning - - - - - - 37 - - 4
Rörelseresultat (EBIT) -32 -16 -73 -116 -111 -119 -156 -406 669 1 204
Resultat efter finansnetto -26 2 576 1 599 517 -150 296 -143 -337 709 1 252
Årets resultat -26 2 576 1 599 692 147 293 25 109 387 760
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 295 7 745 7 772 5 274 5 698 5 595 4 911 5 374 4 908 1 070
Omsättningstillgångar 1 019 2 690 1 119 3 229 2 257 2 320 767 614 1 442 5 019
Tillgångar 10 315 10 436 8 891 8 503 7 955 7 915 5 678 5 987 6 350 6 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 285 10 311 7 735 6 136 5 443 5 296 5 003 5 098 5 081 4 852
Obeskattade reserver 0 0 0 0 208 563 563 745 1 249 1 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 948 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 124 208 367 303 56 112 144 20 135
Skulder och eget kapital 10 315 10 436 8 891 8 503 7 955 7 915 5 678 5 987 6 350 6 089
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 24 24 24 36 66 108 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 16 16 16 19 35 111 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 0 158
Omsättning 0 48 0 33 0 50 48 0 725 1 263
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 2 2 2 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 17 - 25 11 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 20 20 28 101 220 - -
Rörelseresultat, EBITDA -32 -16 -73 -89 -79 -87 -151 -312 669 1 204
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -% -100,00% 354,55% -% -100,00% -42,41% -%
Du Pont-modellen -% 25,12% -% 7,02% -% 4,83% -2,47% -% 11,24% 23,78%
Vinstmarginal -% 5 462,50% -% 1 809,09% -% 764,00% -1 272,73% -% 98,48% 115,01%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 5 345,83% -% 8 672,73% -% 4 528,00% 5 954,55% -% 196,14% 387,93%
Soliditet 99,71% 98,80% 87,00% 72,16% 70,35% 72,15% 95,42% 94,11% 94,18% 92,72%
Kassalikviditet 3 396,67% 2 169,35% 537,98% 879,84% 744,88% 4 142,86% 684,82% 426,39% 7 210,00% 3 717,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...