Visa allt om Peewit international Aktiebolag
Visa allt om Peewit international Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 789 253 390 130 302 182 205 2 711 2 251 851
Övrig omsättning - - - - - - 14 - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 51 -6 23 -117 -48 -178 -229 29 22 -159
Resultat efter finansnetto 51 -6 23 -117 -48 -178 -229 33 24 -159
Årets resultat 51 -6 23 -117 -48 -178 -229 33 24 -159
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 3 53 111 161 217 227 16
Omsättningstillgångar 84 157 39 85 182 116 95 427 216 84
Tillgångar 84 157 40 88 235 227 255 644 443 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 -46 -41 -63 53 101 101 102 69 -58
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 204 80 152 181 126 154 542 373 158
Skulder och eget kapital 84 157 40 88 235 227 255 644 443 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 220 200 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 71 61 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 789 253 390 130 302 182 219 2 711 2 251 861
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 - 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 205 1 356 1 126 851
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 148 131 25
Rörelseresultat, EBITDA 51 -5 26 -67 10 -121 -172 81 35 -145
Nettoomsättningförändring 211,86% -35,13% 200,00% -56,95% 65,93% -11,22% -92,44% 20,44% 164,51% -%
Du Pont-modellen 60,71% -3,82% 57,50% -132,95% -20,43% -78,41% -89,41% 5,12% 5,64% -159,00%
Vinstmarginal 6,46% -2,37% 5,90% -90,00% -15,89% -97,80% -111,22% 1,22% 1,11% -18,68%
Bruttovinstmarginal 26,62% 20,55% 32,31% 18,46% 50,66% 46,15% 45,37% 32,20% 26,43% 26,20%
Rörelsekapital/omsättning 0,63% -18,58% -10,51% -51,54% 0,33% -5,49% -28,78% -4,24% -6,97% -8,70%
Soliditet 4,76% -29,30% -102,50% -71,59% 22,55% 44,49% 39,61% 15,84% 15,58% -58,00%
Kassalikviditet 93,67% 72,06% 36,25% 49,34% 95,03% 84,13% 55,19% 76,94% 55,23% 46,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...