Visa allt om SMOM Intressenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 158 151 122 132 170 161 98 -240 5 697 0
Årets resultat 123 118 95 97 125 119 73 -240 5 697 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 340 4 340
Omsättningstillgångar 2 864 2 733 2 617 3 130 3 041 2 897 2 736 2 637 8 337 0
Tillgångar 2 864 2 733 2 617 3 130 3 041 2 897 2 736 2 637 8 677 4 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 796 2 673 2 555 2 460 2 953 2 829 2 710 2 637 8 678 3 363
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 60 62 670 87 68 26 0 0 977
Skulder och eget kapital 2 864 2 733 2 617 3 130 3 041 2 897 2 736 2 637 8 677 4 340
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,63% 97,80% 97,63% 78,59% 97,11% 97,65% 99,05% 100,00% 100,01% 77,49%
Kassalikviditet 4 211,76% 4 555,00% 4 220,97% 467,16% 3 495,40% 4 260,29% 10 523,08% -% -% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...