Visa allt om D.Fred & Partners Redovisning AB
Visa allt om D.Fred & Partners Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 137 679 707 582 386 323 231 237 20 67
Övrig omsättning - - 126 189 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 154 -185 -63 -49 281 113 203 199 15 64
Resultat efter finansnetto 154 -183 -57 -36 281 113 203 199 15 65
Årets resultat 154 -183 -57 -36 207 83 180 199 15 65
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 407 201 480 508 664 390 454 252 46 40
Tillgångar 407 275 480 508 664 390 454 252 46 40
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 157 341 398 515 308 417 237 38 23
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 118 139 110 149 81 37 15 8 17
Skulder och eget kapital 407 275 480 508 664 390 454 252 46 40
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 25 0 77 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 641 583 610 470 53 15 12 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 202 174 199 157 17 15 4 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 137 679 833 771 386 323 231 237 20 67
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 284 170 177 146 97 162 116 119 10 34
Personalkostnader per anställd (tkr) 216 193 208 164 18 61 8 8 - -
Rörelseresultat, EBITDA 154 -185 -63 -49 281 113 203 199 15 64
Nettoomsättningförändring 67,45% -3,96% 21,48% 50,78% 19,50% 39,83% -2,53% 1 085,00% -70,15% -%
Du Pont-modellen 38,08% -66,55% -11,46% -6,69% 42,32% 28,97% 44,71% 78,97% 32,61% 162,50%
Vinstmarginal 13,63% -26,95% -7,78% -5,84% 72,80% 34,98% 87,88% 83,97% 75,00% 97,01%
Bruttovinstmarginal 99,12% 97,94% 97,45% 87,11% 98,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,35% 12,22% 48,23% 68,38% 133,42% 95,67% 180,52% 100,00% 190,00% 34,33%
Soliditet 76,41% 57,09% 71,04% 78,35% 77,56% 78,97% 91,85% 94,05% 82,61% 57,50%
Kassalikviditet 423,96% 170,34% 345,32% 461,82% 445,64% 481,48% 1 227,03% 1 680,00% 575,00% 235,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...