Visa allt om Mats Sterner AB
Visa allt om Mats Sterner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 90 353 35 118 14 832 0 0 124 777 1 950 113 90
Övrig omsättning 47 42 48 350 710 865 28 323 - -
Rörelseresultat (EBIT) -484 -875 -53 252 87 380 355 2 162 70 -85
Resultat efter finansnetto -522 -963 117 2 108 224 249 2 247 82 -83
Årets resultat -522 -369 191 -59 87 96 147 1 259 75 -83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 034 2 034 2 034 1 857 2 873 2 124 2 148 2 770 1 321 621
Omsättningstillgångar 498 2 323 2 410 2 194 1 449 2 864 3 743 3 506 398 254
Tillgångar 2 531 4 357 4 444 4 051 4 322 4 987 5 891 6 276 1 719 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 611 1 283 1 802 1 761 1 820 1 733 1 638 1 491 336 -39
Obeskattade reserver 0 0 594 669 669 657 587 537 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 160 1 286 1 191 919 1 076 1 310 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 760 1 788 857 702 757 1 287 3 666 4 248 1 382 914
Skulder och eget kapital 2 531 4 357 4 444 4 051 4 322 4 987 5 891 6 276 1 719 875
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 450 - 0 0 241 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 141 - 0 0 76 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 150 160 400 0 0 0 0 0 0
Omsättning 90 400 35 160 14 880 350 710 989 805 2 273 113 90
Nyckeltal
Antal anställda - 1 - 0 0 1 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 35 118 - - - 124 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 657 - - - 317 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -484 -875 -53 252 105 404 379 2 217 70 -85
Nettoomsättningförändring 157,28% 136,77% -% -% -100,00% -84,04% -60,15% 1 625,66% 25,56% -%
Du Pont-modellen -17,54% -19,65% 5,04% -% -% 8,00% 6,59% 37,24% 6,92% -8,11%
Vinstmarginal -0,49% -2,44% 1,51% -% -% 321,77% 49,94% 119,85% 105,31% -78,89%
Bruttovinstmarginal -0,45% -0,47% 1,09% -% -% 100,00% 77,61% 100,00% 62,83% -94,44%
Rörelsekapital/omsättning -0,29% 1,52% 10,47% -% -% 1 271,77% 9,91% -38,05% -870,80% -733,33%
Soliditet 24,14% 29,45% 50,97% 55,64% 53,52% 44,46% 35,15% 29,92% 19,55% -4,46%
Kassalikviditet 53,82% 49,05% 140,72% 149,86% 9,64% 82,83% 76,30% 82,53% 28,80% 27,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...