Visa allt om Leif & Sievert Transport AB
Visa allt om Leif & Sievert Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 150 164 96 88 142 6 941 9 858 10 823 10 102 8 389
Övrig omsättning - 79 - 55 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 176 9 66 -179 -301 1 049 910 284 -455
Resultat efter finansnetto -22 175 2 14 -214 -353 981 850 355 -432
Årets resultat 139 266 139 17 -21 303 472 330 326 19
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 039 3 220 2 771 1 263 2 030
Omsättningstillgångar 1 407 1 600 2 861 2 873 3 403 2 926 3 508 3 151 4 814 2 704
Tillgångar 1 407 1 600 2 861 2 873 3 403 3 965 6 728 5 922 6 077 4 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 708 1 069 1 203 1 214 1 327 1 478 2 175 1 823 2 292 1 966
Obeskattade reserver 0 201 367 537 537 744 1 515 1 124 758 898
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 593 195 1 211 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 135 79 1 122 1 538 1 743 3 039 2 975 3 027 1 869
Skulder och eget kapital 1 407 1 600 2 861 2 873 3 403 3 965 6 728 5 922 6 077 4 734
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 379 391 370 380 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 2 428 3 407 3 670 3 293 3 205
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 917 1 248 1 531 1 479 1 429
Utdelning till aktieägare 500 500 400 150 130 130 1 000 120 800 0
Omsättning 150 243 96 143 143 6 941 9 858 10 823 10 102 8 389
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 7 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 992 1 095 1 203 1 122 932
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 533 563 620 574 556
Rörelseresultat, EBITDA -3 176 9 66 35 -23 1 662 1 455 1 051 325
Nettoomsättningförändring -8,54% 70,83% 9,09% -38,03% -97,95% -29,59% -8,92% 7,14% 20,42% -%
Du Pont-modellen -0,21% 11,00% 1,36% 2,33% -4,35% -7,09% 15,59% 15,59% 6,22% -8,70%
Vinstmarginal -2,00% 107,32% 40,62% 76,14% -104,23% -4,05% 10,64% 8,53% 3,74% -4,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 867,33% 893,29% 2 897,92% 1 989,77% 1 313,38% 17,04% 4,76% 1,63% 17,69% 9,95%
Soliditet 50,32% 76,61% 52,05% 56,03% 50,63% 51,11% 48,92% 44,45% 46,70% 55,19%
Kassalikviditet 1 327,36% 1 185,19% 3 621,52% 256,06% 221,26% 167,87% 115,43% 105,92% 159,04% 144,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...