Visa allt om NTT Däck AB
Visa allt om NTT Däck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 810 5 112 4 401 4 511 4 924 6 244 6 701 4 520 4 527 4 668
Övrig omsättning - 56 - 40 17 2 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 87 -233 -46 -102 243 236 43 257 451
Resultat efter finansnetto -8 128 -241 -51 -117 243 230 131 258 448
Årets resultat -8 128 -185 0 0 131 173 100 130 285
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 63 100 157 214 157 205 149 196 233
Omsättningstillgångar 1 892 1 810 2 170 1 469 1 508 1 900 1 783 1 975 1 198 1 230
Tillgångar 1 945 1 873 2 270 1 626 1 722 2 057 1 988 2 124 1 393 1 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 686 694 566 751 751 751 740 568 468 338
Obeskattade reserver 0 0 0 56 108 226 161 167 178 103
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 559 623 488 488 488 489 471 1 016 487 845
Kortfristiga skulder 699 556 1 216 331 375 591 615 374 260 176
Skulder och eget kapital 1 945 1 873 2 270 1 626 1 722 2 057 1 988 2 124 1 393 1 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 380 171 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 923 729 806 533 146 328 685 325 281 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 245 179 199 134 130 155 190 91 77 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 5 810 5 168 4 401 4 551 4 941 6 246 6 701 4 521 4 527 4 668
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 4 3 3 3 3 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 453 1 704 1 100 1 504 1 641 2 081 2 234 4 520 4 527 4 668
Personalkostnader per anställd (tkr) 297 250 199 183 192 190 292 416 360 299
Rörelseresultat, EBITDA -35 101 -176 11 -33 307 305 89 294 486
Nettoomsättningförändring 13,65% 16,16% -2,44% -8,39% -21,14% -6,82% 48,25% -0,15% -3,02% -%
Du Pont-modellen -0,41% 6,89% -9,91% -2,15% -5,40% 11,86% 14,64% 6,36% 18,66% 30,83%
Vinstmarginal -0,14% 2,52% -5,11% -0,78% -1,89% 3,91% 4,34% 2,99% 5,74% 9,66%
Bruttovinstmarginal 30,43% 26,21% 26,15% 23,85% 23,50% 24,38% 27,49% 23,03% 24,85% 23,46%
Rörelsekapital/omsättning 20,53% 24,53% 21,68% 25,23% 23,01% 20,96% 17,43% 35,42% 20,72% 22,58%
Soliditet 35,27% 37,05% 24,93% 48,73% 48,23% 44,61% 43,19% 32,40% 42,80% 28,17%
Kassalikviditet 115,16% 121,94% 113,57% 150,45% 226,93% 162,10% 135,93% 297,59% 284,62% 240,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...