Visa allt om Locustella Design Aktiebolag
Visa allt om Locustella Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 47 260 156 0 0 0 0 0 32 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 220 150 -6 -5 -17 -27 -42 13 -26
Resultat efter finansnetto 10 208 346 -3 -5 98 -29 -45 -58 -40
Årets resultat 5 121 301 -3 -5 98 -29 -18 -60 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 770 250 250 250 250 250 250 250 335 400
Omsättningstillgångar 258 441 346 62 75 406 356 366 217 224
Tillgångar 1 028 690 595 312 325 656 606 616 552 624
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 330 509 308 311 316 218 248 266 326
Obeskattade reserver 80 77 25 0 0 0 0 0 26 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 326 377 0 0 0
Kortfristiga skulder 813 283 61 4 14 14 11 369 260 272
Skulder och eget kapital 1 028 690 595 312 325 656 606 616 552 624
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 300 100 0 0 26 0 0 0
Omsättning 47 260 156 0 0 0 0 0 32 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 32 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 27 220 150 -6 -5 -17 -27 -42 13 -26
Nettoomsättningförändring -81,92% 66,67% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen 2,63% 31,88% 58,15% -% -% -% -% -% 4,71% -%
Vinstmarginal 57,45% 84,62% 221,79% -% -% -% -% -% 81,25% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -1 180,85% 60,77% 182,69% -% -% -% -% -% -134,38% -%
Soliditet 19,20% 56,53% 88,64% 98,72% 95,69% 48,17% 35,97% 40,26% 51,58% 55,24%
Kassalikviditet 31,73% 155,83% 567,21% 1 550,00% 535,71% 2 900,00% 3 236,36% 99,19% 83,46% 82,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...