Visa allt om Sommens Möbelhus Aktiebolag
Visa allt om Sommens Möbelhus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 090 5 315 4 608 4 507 4 893 5 564 5 635 5 823 6 506 7 064
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 211 121 71 -82 -31 30 1 -62 111 163
Resultat efter finansnetto 109 7 -30 -211 -105 -67 20 -201 -23 28
Årets resultat 109 6 -31 -212 -105 -68 21 -56 0 20
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 51 57 32 39 47 45 171 221 238
Omsättningstillgångar 2 999 2 914 3 017 2 748 3 108 3 418 3 491 3 807 3 900 4 168
Tillgångar 3 021 2 965 3 074 2 780 3 147 3 465 3 536 3 978 4 121 4 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 529 420 414 445 657 761 830 809 864 864
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 146 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 716 646 857 534 475 674 840 810 765 805
Kortfristiga skulder 1 776 1 899 1 803 1 801 2 016 2 029 1 866 2 359 2 345 2 557
Skulder och eget kapital 3 021 2 965 3 074 2 780 3 147 3 465 3 536 3 978 4 121 4 407
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 716 20 99 117 127
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 760 856 841 766 707 0 702 751 712 737
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 335 353 303 287 382 387 381 376 346 320
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 090 5 315 4 608 4 507 4 893 5 564 5 635 5 823 6 506 7 064
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 697 1 772 1 536 1 502 1 223 1 391 1 409 1 456 2 169 2 355
Personalkostnader per anställd (tkr) 380 419 390 361 279 282 281 317 405 405
Rörelseresultat, EBITDA 225 146 95 -68 -6 62 49 -12 187 228
Nettoomsättningförändring -4,23% 15,34% 2,24% -7,89% -12,06% -1,26% -3,23% -10,50% -7,90% -%
Du Pont-modellen 6,98% 4,08% 2,31% -2,95% 0,41% 0,87% 3,85% -1,56% 3,11% 3,70%
Vinstmarginal 4,15% 2,28% 1,54% -1,82% 0,27% 0,54% 2,41% -1,06% 1,97% 2,31%
Bruttovinstmarginal 45,01% 46,13% 46,68% 42,80% 42,84% 42,94% 42,66% 42,26% 41,21% 41,17%
Rörelsekapital/omsättning 24,03% 19,10% 26,35% 21,01% 22,32% 24,96% 28,84% 24,87% 23,90% 22,81%
Soliditet 17,51% 14,17% 13,47% 16,01% 20,88% 21,96% 23,47% 20,34% 23,52% 22,55%
Kassalikviditet 11,09% 7,85% 19,30% 7,44% 7,79% 10,25% 8,20% 13,78% 11,34% 11,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...